Felvételi a Kisképzőbe

Tájékoztató a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégiumba jelentkezésről
és a felvételi vizsgákról

Módosítva: 2016. január 15., 05.36

Tisztelt Felvételizők!

TÁJÉKOZTATÓ

Az iskola teljes neve: Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium
OM azonosító kódja: 035452,
az intézmény telephely kódja: 001.

Kérjük töltsék le és olvassák el figyelmesen
a részletes Felvételi tájékoztatót!

Részletes
Felvételi tájékoztató:


Részletes Felvételi tájékoztató
letölthető formátumban

[315K]

Átjelentkezési lap:


Átjelentkezési lap
letölthető formátumban

[ 27K]

Jelentkezés és felvételi vizsga

Iskolánkba a 8. évfolyamot befejező gyermekeket várjuk, a más középiskolába járó, 9. évfolyamot megismételni kívánók átjelentkezési eljárás keretén belül jelentkezhetnek.
Nekik csak a pályaalkalmassági fordulón kell részt venni.

1.

Az első forduló:

Erre a központi vizsgára minden diák önállóan, saját általános iskolájában jelentkezik, és ezt a jelentkezési lapot küldi meg abba a középiskolába, ahol a központi felvételi vizsgát szeretné megírni.

A központi felvételi vizsgára 2015. december 8-ig kell jelentkezni!

A helyszín egy tetszés szerinti iskola, ahol ilyen vizsga szervezését meghirdették.

A vizsga 2016. január 16-án 10 órakor lesz abban az iskolában, ahová a jelentkezési lapot a tanuló leadta.

Az általános iskola által kitöltött JELENTKEZÉSI LAPOT a második fordulóra 2016. február 15-ig kell leadni, vagy elküldeni az iskolánk címére:
(1093 Budapest, Török Pál utca 1.)

2.

Alkalmassági felmérés:

2016. február 22-25. (hétfő-csütörtök) között névre szólóan, megadott időben történik, ami az Iskola www.kiskepzo.hu honlapján lesz olvasható.

Postán senkit nem értesítünk!

A felvételi második fordulója egy komplex szakmai-rajzi alkalmasságot mérő feladatsor, melyet otthonról hozott munkákkal kell kiegészíteni.

A központi írásbelin elért eredmények és a második forduló alkalmával megállapított szakmai-rajzi alkalmasság után alakul ki a végleges sorrend, amiből a csúcszsűri a szakokra való jelentkezés figyelembevételével a felvettek névsorát összeállítja.

Az iskola fenntartja magának azt a jogot, hogy a felvételizőt beszélgetésre behívja a felvételi második fordulója után, ha szükségesnek érzi.

A felvételi űrlapon alapos meggondolás után kell megjelölni azt a (legalább!) három szakot, ahová a gyermek első, második és harmadsorban kéri magát. Még sikeres felvételi esetén sem tudunk garanciát vállalni az elsőnek beírt szakra, de a megjelöltek közül valamelyiket mindenképpen igyekszünk tiszteletben tartani.

A 2015/2016-os tanévben
iskolánkban 10 szakosztály indul:

001 Mozgókép- és animácókészítő szakosztály
002 Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakosztály
003 Grafikus szakosztály – Grafikus/könyvtervezés specializáció
004 Festő szakosztály
005 Szobrász szakosztály
006 Kerámiaműves szakosztály
007 Ötvös (fémműves) szakosztály
008 Üvegműves szakosztály
009 Textilműves szakosztály
010 Divat- és stílustervező szakosztály

Ebből következik az is, hogy esetleg jelentős előnyt élvez az a jelentkező, aki kevésbé ostromolt szakot is megnevez, és különösen az, aki minél több szak megjelölésével jelzi, hogy a felvételi zsűri belátása szerint szinte bármely szakra való beosztását készséggel elfogadja.

Fontos tudni, hogy a közismereti tárgyakból elfogadhatatlanul gyenge előképzettségű tanulókat esetleges jó rajzi képességek esetén sem veszünk fel.
Iskolánk művészeti jellege nem mentesíti diákjainkat attól, hogy a magyar középiskolák számára meghatározott közismereti tudásszintet elérjék, hiszen nincsen számukra könnyített érettségi. A szakórák nagy száma miatt itt a tanulás nehezebb feladat, mint egy általános gimnáziumban.

Budapest, 2015. október


Szűcs Tibor
igazgató

Egy kis segítség a felvételi második fordulójához ...

A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában jelenleg 10 szakosztály működik:

001 – Mozgókép- és animációkészítő szakosztály,

ahol a diákok a mozgóképpel (video) való ismerkedés és a látványtervezés alapjai mellett megismerkednek az animáció, a számítógépes animáció és a rajzfilmkészítés alapjaival is.

002 – Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakosztály,

ahol a tanulók, megismerve a fotó sajátos formanyelvét, felkészülnek a fotóriport, az illusztráció, a műszaki és reklámfényképezés és a képzőművészeti fotóhasználat területén való sikeres működésre. A legkülönbözőbb helyszíneken és témákban készített felvételeik kidolgozása során megismerik a hagyományos és elektronikus, digitális képfeldolgozási technikákat, az ahhoz szükséges számítástechnikai ismeretekkel együtt. Mindemellett a növendékek áttekintik a fotóművészet történetét, és a fotográfia olyan társterületeit, mint például az újságok, kiadványok tördelése, és a képszerkesztés.

003 – Grafikus szakosztály,

ahol a tananyag felöleli a reklámgrafikai műfajok (plakát, csomagolás, illusztráció, stb.) és a sokszorosító grafikai eljárások (rézkarc, linómetszet, kőnyomat, stb.) technikai és elméleti alapjait, ide értve természetesen a legújabb számítógépes grafikai ismereteket is. Az iskolában tanítunk könyvtervezési ismereteket is, ahol a diákok megismerik a könyv történetét, a különféle kötésmódokat, bőrdíszítő technikákat, az alapfokú restaurálást. A tervezési feladatok során könyveket, borítókat terveznek, és megismerkednek a könyvet felépítő anyagfajtákkal (papír, bőr, vászon).

004 – Festő szakosztály,

ahol a tanulók megtanulják az építészettel kapcsolatos "murális" műfajok és technikák (mozaik, freskó, szekkó, tűzzománc, üvegablak, stb.) elméleti és gyakorlati alapismereteit, és kiemelten foglalkoznak táblakép festéssel is.

005 – Szobrász szakosztály,

ahol a tanulók a különösen fontos mintázáson túl foglalkoznak gipszöntéssel, makett készítéssel, kőfaragással, különféle formázásokkal, sokszorosítással és bronzöntéssel.

006 – Kerámiaműves szakosztály,

amelynek tanulói megtanulják a korongozást, felrakást, mintázást, öntést és mázazást, és foglalkoznak a szakma anyag-, technológiai- és történeti ismereteivel.

007 – Ötvös (fémműves) szakosztály,

ahol a tanulók ötvösmunkákat terveznek, és megtanulják az azok kivitelezéséhez szükséges fémműves technológiák gyakorlati alkalmazását.

008 – Üvegműves szakosztály,

ahol a diákok megismerik az üveg megmunkálásának lehetőségeit, a formatervezés alapjait, és tágabb értelemben az üveg, mint speciális tulajdonságokkal rendelkező anyag használatát, ide értve a melegüveggel való foglalatosságot is, melyhez iskolánkban (az országban egyedülálló módon) üveghuta is rendelkezésre áll.

009 – Textilműves szakosztály,

ahol a tanulók megismerkednek a korszerű kézműves- és gyári technológiákkal (batikolás, dúcnyomás, síkfilmnyomás, gobelin- és szőnyegszövés, nyüstös szövetek készítése, szabás-varrás, stb.). Mindezt rajzi- és formatanulmányok, modellrajz, a textilművészet története a kezdetektől a modern törekvésekig, textiltervezési és mintatervezési alapismeretek egészítik ki.

010 – Divat- és stílustervező szakosztály,

iskolánk legfiatalabb szakja, nagy múltú bőr szakunkból alakult ki. A szakosztály hangsúlyt fektet nem csak a ruházatra, hanem az öltözködés kiegészítőinek megtervezésére egyaránt, valamint mindezek kivitelezésére is. (szerkesztés, modellezés, makettezés, varrás, díszítő technikák) A divat-és stílustervező szakembernek rálátása van az öltözködés történetére és a mai trendekre, a különböző tradicionális és modern technológiákra, valamint ismeri és alkalmazni tudja a tervezés szempontjait. Divat-stílusoknak, divatirányzatoknak megfelelő kollekciókat állít össze a megrendelő elképzeléseit figyelembe véve.

Az Iskolánkban folyó szakképzés támogatása »»

Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája
1093 Budapest, Török Pál u. 1. | Telefon: 217-6833, 217-5180; Fax: 217-5180 | info@kiskepzo.hu
© 2007–2016