üvegműves szakosztály

Célunk, hogy diákjaink az üveg sajátos tulajdonságainak megismerésével, a különböző megmunkálási lehetőségekre építve elsajátítsák a vizuális kommunikáció, a folyamatszerű gondolkodás, és a többszempontú tervezés alapjait. A tervezői gondolkodásmód, a problémamegoldás képessége, a manuális munka elsajátítása olyan érték, melyet az élet bármely területén kamatoztathatnak.

Az üvegtárgy-készítés hagyományos, de napjainkban is aktuális műfajaira építve egyszerű projektfeladataink során az olyan szokásos – és a későbbi pályájuk során nélkülözhetetlen – alapfogalmakkal találkozhatnak diákjaink, mint a kompozíció, a felület, a ritmus, a fény-árnyék viszonyok, a transzparencia, a színek különféle harmóniái, a térbeliség, stb. Cél az egyedi ötletek megvalósítása, és az anyaggal való játékos kísérletezés.

Ennek egyik legizgalmasabb válfaja az üvegfúvás, amelyben amellett, hogy évenként fejleszthetik magukat a tanulók, gyakorlott fúvók segítségével készülnek el aktuális terveik. További megmunkálási technikáink között mindennapos szerepet kap a csiszolás, valamint az üvegrogyasztás, az öntés (casting), a homokfúvás, ragasztás, csiszolás, az üvegfestés és kiemeltképpen az ólmozás.

A jelenlegi oktatási rendszerben öt év áll rendelkezésünkre, hogy a szakmai és művészi alapokon túl tárgytervezéssel, az üveg építészeti alkalmazásaival és autonóm művek létrehozásával foglalkozzunk:

Az első tanévben egyszerűbb feladatokon keresztül ismerik meg a diákok az alapvető megmunkálási módszereket, marokkövet, üvegtéglát csiszolnak, üveg pecséteket készítenek, egyszerűbb grafikai tervezési feladatokat oldanak meg.

A következő években egyre összetettebb kihívásokkal találkoznak, mintázott formákat öntenek üvegből, ragasztott és csiszolt geometriai testeket készítenek, tálalóedényeket, díjakat terveznek és kiviteleznek. Megismerkednek az üvegfestés és ólmozás hagyományos technikájával, és adaptálják modern üvegképek létrehozására.

Negyedik-ötödik évben már az építészeti üveg is megjelenik a tanmenetben, térelválasztókat, ablakokat terveznek és modell vagy részlet formájában el is készítik. Autonóm műveket is létrehozhatnak, rendszeresen készülnek plasztikák valamilyen adott vagy szabadon választott témára.

A tervezési folyamatok és az elkészült munkák rajzi és fotós dokumentálása, a tárgyak kiállítása, prezentálása is az oktatás fontos részét képezi, a portfólió elkészítése a szakmai vizsga egyik követelménye.

Végzett diákjaink – akár az üvegművesség, üvegművészet, akár más művészeti területen elhelyezkedve képzelik el a jövőjüket – több egyetemen is folytathatják tanulmányaikat. (MOME, MKE, PTE művészeti kar, Soproni Egyetem művészeti kar, stb)

Szeretnénk ugyanakkor, ha a nemzetközileg ismert és elismert magyar üvegművészek nyomdokain haladva egyre több fiatal választaná ezt a fantasztikus, semmihez sem fogható anyagot művészi kifejezőeszközéül.

KISKÉPZŐ OKTHXBY