üvegműves szakosztály

Az üvegműves szakma tanításának elsődleges célja, lényege az üveg szépségének, anyagszerűségének, fényáteresztő és fényvisszaverő képességének, megmunkálhatóságának megismertetése a diákokkal. Szakosztályunkon a hagyományos mesterségbeli tapasztalatok átadása saját tervezésű munkák megvalósításán keresztül történik. Pedagógiai „ars poeticánk” szerint az anyag szeretete, a vele való alapos munka megbecsülése és a képzelet szárnyalása nélkül nincs művészet.

A képzés szakmai programja elsősorban a képességek fejlesztésére és a gyakorlati tapasztalat megszerzésére irányul. A diákok a foglalkozások során megismerik az üveganyag sajátos nyelvezetét, feldolgozásának, formaalakításának régi és új műfajait és azok alkalmazási területeit. Az üveg alakíthatóságának sokszínűsége és a vizuális kifejezések gazdag eszköztára lehetővé teszi számukra saját elképzeléseik megvalósítását a tervezés, a feldolgozás és az alkalmazás valamennyi területén – legyen szó akár öblösüvegről, akár síküvegről.

Az első évfolyamon (9. osztály) a diákok csiszolási alapismereteket tanulnak, illetve a homokfúvás elméletével és gyakorlatával ismerkednek, a hutában pedig az öblösüveg formázási lehetőségeit tanulmányozzák alapfokon. A 10. osztályban a térbeli gondolkodás fejlesztése a legfontosabb képzési cél. Ezen az évfolyamon a gyerekek a felületi megmunkálás és a mintaszerkesztés gyakorlása mellett a hutában továbbra is a hagyományos öblösüveg-formázás lehetőségeivel ismerkednek. A harmadik évfolyamon (11. osztály) tanulóink a hagyományos ólmozott üveggel kapcsolatos alapismereteket sajátítják el (képalkotás, képkivágás és rekonstrukció – festés, karton-sablon készítés, szabás, fóliázás, ólmozás, forrasztás), a hutában pedig saját tervezésű (egyedi és sokszorosított jellegű) formák és felületek kialakításával foglalkoznak. A negyedik évfolyamon (12. osztály) különböző rendeltetésű formákat, formacsaládokat, szetteket (pl. asztali készleteket) készítenek a diákok, továbbá szabványosítási- és design-alapismereteket tanulnak. Az ötödik, ún. „szakképzési” évfolyam (13. osztály) első félévében a fő feladat az építészeti üveg célirányos alkalmazása síkban és térben – kreatív megoldások és bemutatásuk által. A második félévben a végzős diákok az egyénre szabott érettségi feladataikat készítik el.

A tanulók a gyakorlati képzés mellett szakelméletet és szaktörténetet is tanulnak. Ezek szerepe egyfajta útmutatás, amely gazdagítja látásmódjukat, segíti őket az elmúlt korok művészetének stílusjegyeinek felismerésében és alkalmazásában, továbbá összehasonlítási alapot nyújt egyéni törekvéseik stílusformáló szándékában.

Szakosztályunk felszereltsége megfelel a szakképzés sajátos igényeinek. A tanteremben korongos gépek, gravírozó gép és elektromos kemence; a homokfúvó helyiségben homokfúvó berendezés, továbbá síkcsiszoló és vágógép; a huta anyagelőkészítő helyiségében elektromos kemencék; ugyanott az üvegolvasztó és kidolgozó helyiségben pedig gázfűtéses fazekas kemence, valamint hűtőkamrák és pattintógép áll a tanulók rendelkezésére.

Diákjaink iskolánkban szerzett alapképzettsége, szakosztályunkon elsajátított technikai jártassága lehetővé teszi számukra a különböző korokban kialakult technikai, technológiai jellemzők általános és egyedi stíluselemeinek, funkcióinak felismerését, újragondolását és hasznosítását. Érettségi után a legtöbben közülük a művészeti egyetemeken (pl. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen) tanulnak tovább, mások egyéni vállalkozók alkalmazásában helyezkednek el, megint mások önálló alkotóként működnek tovább.

KISKÉPZŐ OKTHXBY