kerámia szakosztály

Iparművészeti szakosztályunkon az ötéves képzés során tanulóink megismerkednek a szakma legfontosabb területeivel, megtanulják kultúrtörténetét és technológiai alapismereteit. Megismerik a különböző agyagok és kerámiai masszák tulajdonságait, a különböző formálási módszereket (pl. kézi gyúrás, felrakás, lapokból építés, korongolás, préselés, öntés) és megtanulják az engóbok, mázak, kerámiai festékek alkalmazását, valamint a kerámia készítéséhez nélkülözhetetlen gipsz használatának technológiáját, továbbá az égetőkemencék (elektromos-, gáz- és fatüzelésű kemencék) használatát és az égetés folyamatát is, miközben a tervezési feladatok folyamatosan szembesítik őket a funkció és a forma, a belső arányok és a stílus kérdéseivel.

Az első évben (9. osztály) a diákok őskori és ókori edények másolása során elsajátítják azokat az alapvető ősi technológiákat, amelyeket ma is alkalmazunk.
Diákjaink a második év során (10. osztály) elsajátítják az edénykészítés (pl. ivóedény, kiöntő, tárolóedények) alapismereteit, illetve megismerik, majd alkalmazzák a kézműves- és gyári technológia sajátosságait. A harmadik évben (11. osztály) az előző év témájának kibővítése történik, készletet készítenek (pl. teás-, kávéskészlet) a stílus és a forma összehangolásával. A negyedik évben (12. osztály) plasztikai tanulmányokat folytatnak, ennek során építészeti térben elhelyezhető nagyobb formákat – pl. virágtartót, ülőbútort, falburkolatot vagy egyéb térplasztikát – is felépítenek és megtanulják az építészeti kerámia tervezésének és kivitelezésének alapjait is. Az ötödik, ún. szakképzési év (13. osztály) első féléve az iskolai pályázatra (művészeti-tanulmányi verseny) való felkészüléssel telik el. (A pályázat témája szabadon választható a használati vagy autonóm kerámia területéről.) A második félévben a mérhető teljesítmény jegyében kiadott vizsgafeladataikat készítik el a diákok, amelyeket később a szakmai érettségi képesítő vizsgán mutatnak be.

Diákjainkat a gyakorlati képzés mellett elméleti oktatásban is részesítjük: ennek során megtanulják a szakma kultúrtörténetét és technológiai alapismereteit, amely segíti őket a kerámia, mint szakma megismerésében, a kreatív tervezés folyamataiban és a kivitelezéshez nélkülözhetetlen technológiai ismeretek megszerzésében.

Tanáraink nem központilag előírt, „kőbe vésett” szabályok vagy kötelező, merev sémák szerint oktatnak, hanem egyéni tanítási módszereket alkalmaznak rugalmasan, a diákok egyéni képességének, személyiségének és életkori sajátosságainak megfelelően. Maximálisan élünk tehát „tanszabadságunkkal” annak érdekében, hogy diákjainkat minél több szakmai ismeret megszerzésére ösztönözzük, illetve hogy őket elméletileg is kellően megalapozott, esztétikus használati- vagy dísztárgyak önálló tervezésére és magas színvonalú gyakorlati kivitelezésére képessé tegyük.

Szakosztályunk két műhelyből (korongos műhely kemencékkel és gipszműhely), továbbá egy műteremből áll. (A műterem az elméleti oktatás helye, illetve itt van elhelyezve az archív anyagok egy része, továbbá a kerámiai folyóiratok, a számítógép és a szerszámok.) Berendezéseink a következők: kemencék (elektromos kemence, raku gázkemence, fatüzelésű kemence), szárító kemence, korongok, gipszkorongok, bekorongoló gép, mázazófülke, mázőrlő, masszagyúró, masszakeverő, lapnyújtó és hurkanyomó gép.

Diákjaink érettségi után főleg a következő felsőoktatási intézményekbe jelentkeznek: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Budapest); Nyugat-magyarországi Egyetem, Alkalmazott Művészeti Egyetem (Sopron); Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar; Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (Budapest); Budapesti Műszaki Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék (Győr); továbbá tanárképző főiskolák; építészeti képzéssel foglalkozó főiskolák és egyetemek; külföldi egyetemek (ahol van keramikusképzés, pl. Linz, Koppenhága, Párizs, Bécs, Barcelona, London, Berlin, stb.).

KISKÉPZŐ OKTHXBY