mozgókép- és animációkészítő szakosztály


Szakosztályunk 1967-ben alakult meg, eredetileg „játékkészítő grafika szak” néven. A játékkészítő szakon egyszerű, ugyanakkor ötletes, igényes, jó minőségű gyermekjátékok tervezését és kivitelezését valósítottuk meg, de már a kezdetektől foglalkoztunk rajz- és bábfilmkészítéssel is. A szak tanárai az 1960-as évek végén, illetve a 70-es, 80-as években a következők voltak: Jankovics Marcell rajzfilmművész; Percz Jenő József festőművész, a szakmai elmélet tanára; Bognár Árpád, Pásztor Gábor, Csohány Kálmán, Konstantin László grafikusművészek; Budavári István, Som Miklós, Perdy Zoltán, Baráth Sándor formatervező művészek és Tóthné Fábián Etelka technikus-tanár. „Külsős” vendég-tanárként Kelle Antal játéktervező mérnökön kívül Macskássy Katalin, Martsa Piroska, Hernády Edit és Bleier Edit animációs filmkészítők segítették alkalmanként a szakosztály munkáját. Végzős diákjaink az 1970-es, 80-as években főleg az Iparművészeti Főiskola valamelyik formatervező szakán tanultak tovább, vagy a Pannónia Rajzfilmstúdió munkatársai lettek. A rendszerváloztatás után – a gyökeresen átalakult gazdasági környezetre, a megváltozott társadalmi igényekre és technikai feltételekre reagálva – profilváltásra került sor a szakosztályunkon: azóta szinte kizárólag a mozgóképkészítés különféle területeivel foglalkozunk. Jelenleg tehát diákjaink a filmkészítéssel, közelebbről az animációs- és videofilm-készítés alapjaival, formanyelvével, technikájával ismerkednek a szakmai képzés öt éve (9-13. osztály) alatt.

Az oktatás célja, feladata az, hogy a tanulókat megismertesse a film, a rajzfilm, a videó és a számítógép által létrehozható mozgóképi alkotások létrehozásának képzőművészeti, gondolati és manuális eszközeivel, valamint mindazon technikai berendezés működésének, kezelésének és használatának technikai gyakorlatával, amelyek ezek megvalósításához szükségesek.

A növendékek a videofilm-készítés közben dramaturgiai, filmelemzési ismereteket szereznek, valamint rövid operatőri gyakorlatokat végeznek, amelyek képi, hangi, dramaturgiai megoldásait elemezve, illetve tovább csiszolva jutnak el az önállóan készített, néhány perces video-etűdig. Ennek forgatókönyvét saját ötletéből a tanuló írja. A filmet ő rendezi, ő tervezi meg az operatőri munka minden részletét (világítás, gépmozgások, kompozícó), ő rögzíti a képet és a hangot, ő készít minden utómunkát (digitális vágás, tónusok végső beállítása, hangi finomítások, feliratok stb.), majd a néhány perces videofilmet a megfelelő adathordozóra írja ki. Tehát a teljes folyamatot maga tervezi, önállóan kivitelezi, miközben megtanul beszélni, vitatkozni a munkájáról, megtanulja „megvédeni” azt – és persze megtanul tanulni a konstruktív kritikából.

A képzés során diákjaink az animációsfilm-készítés alapjait is elsajátítják, a különféle animációs technikáktól az animációsfilm-készítés folyamatáig, azon belül az ötlet kidolgozásától az utómunkáig. Az elméleti képzés keretében tanult szaktörténet, az előzmények megismerése és elemzése segíti a kortárs animáció stílusának, dramaturgiájának, az alkalmazott animációs műfajok (főcím, reklámfilm, banner, stb.) kialakulásának és létjogosultságának jobb megértését.

A tanulók a tanmenetben lefektetett napi feladataikat a mai korszerű számítógépen való virtuális animáció sajátos programjaival, a készre gyártás és az adathordozón való rögzítés, illetve sokszorosítás technikáival oldják meg. A tanulmányok során megismerik a számítógép adta egyéb lehetőségeket és a konkrét feldolgozó programokat, továbbá a segítségükkel létrehozható interaktív programok és honlapok készítését.

A szakmai munka természetesen tanári kontroll mellett készül, melynek során kifejlődik a tanuló egyénisége, szakmai ízlése, igényessége. Tanári „ars poeticánknak” megfelelően a diákokat konkrét gyakorlati feladatokon keresztül készítjük fel a mozgóképi területekre, az elméleti és gyakorlati ismeretek bővítése pedig fokozatosan történik. Hitvallásunk szerint elsősorban a mozgóképi gondolkodás elsajátíttatása és megszerettetése a feladatunk, valamint a felmerülő szakmai kérdéseken keresztül a világ felé forduló kíváncsiság felébresztése, ami az önálló ismeretszerzés és későbbi folyamatos tanulás motorja. Minden itt tanuló diák egyéniségét és tehetségét igyekszünk kibontakoztatni, tanulóinkat gondolkodásra, véleményalkotásra és problémamegoldásra ösztönözzük úgy, hogy ezt a szakma eszközeivel, egyéni módon legyenek képesek megfogalmazni. Gondolkodásunkban és gyakorlati munkájukban arra sarkalljuk őket, hogy LÁTVÁNYBAN (formákban, képekben, színekben) és MOZGÁSBAN (időbeli, térbeli, gondolati és érzelmi síkon), illetve mindezek KOMPONÁLÁSÁBAN igényesen fejezzék ki magukat. Fontos szempont nálunk, hogy a tanulók az iskolában szerzett egyéb (közismereti és művészeti) ismereteiket is integrálják munkájukban, s ezeket nagyfokú önállósággal alkalmazzák.

Végzett diákjaink elsősorban a mozgóképi megjelenítéssel foglalkozó szakterületeken tudnak elhelyezkedni, pl. reklámstúdiókban, film-, animációsfilm- és tv-stúdiókban, díszletező díszítő, segédoperatőr-asszisztens, számítógépes operátor-asszisztens munkakörben. (Emellett – a nálunk szerzett ismereteik birtokában – más művészeti foglalkozások területén is el tudnak helyezkedni.)

A továbbtanulás vonatkozásában tehetséges tanulóinkat elsősorban olyan művészeti egyetemekre készítjük fel, amelyek szorosan a szakmához kapcsolódnak (Színház- és Filmművészeti Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, stb.), de „másodlagosan” a feladatunknak tekintjük azt is, hogy a szakosztályunkon végzettek a felsoroltakon kívül lehetőleg más jellegű felsőoktatási intézményekben is képesek legyenek tanulmányaik folytatására.

KISKÉPZŐ OKTHXBY