mozgókép- és animációkészítő szakosztály


Kisképző Mozgókép szak showreel (2018-2019-es tanév)

Válogatás a 2019. évi szakgyakorlaton keszült munkákból

Szakosztályunk 1967-ben alakult meg, eredetileg „játékkészítő grafika szak” néven. A játékkészítő szakon egyszerű, ugyanakkor ötletes, igényes, jó minőségű gyermekjátékok tervezését és kivitelezését valósítottuk meg, de már a kezdetektől foglalkoztunk rajz- és bábfilmkészítéssel is. A szak tanárai az 1960-as évek végén, illetve a 70-es, 80-as években a következők voltak: Jankovics Marcell rajzfilmművész; Percz Jenő József festőművész, a szakmai elmélet tanára; Bognár Árpád, Pásztor Gábor, Csohány Kálmán, Konstantin László grafikusművészek; Budavári István, Som Miklós, Perdy Zoltán, Baráth Sándor formatervező művészek és Tóthné Fábián Etelka technikus-tanár. „Külsős” vendég-tanárként Kelle Antal játéktervező mérnökön kívül Macskássy Katalin, Martsa Piroska, Hernády Edit és Bleier Edit animációs filmkészítők segítették alkalmanként a szakosztály munkáját. Végzős diákjaink az 1970-es, 80-as években főleg az Iparművészeti Főiskola valamelyik formatervező szakán tanultak tovább, vagy a Pannónia Rajzfilmstúdió munkatársai lettek. A rendszerváloztatás után – a gyökeresen átalakult gazdasági környezetre, a megváltozott társadalmi igényekre és technikai feltételekre reagálva – profilváltásra került sor a szakosztályunkon: azóta szinte kizárólag a mozgóképkészítés különféle területeivel foglalkozunk.

Diákjaink a filmkészítéssel, közelebbről az animációs- és videofilm-készítés alapjaival, formanyelvével, technikájával ismerkednek a szakmai képzés öt éve (9-13. osztály) alatt.

Szakunkon az oktatás célja, hogy a tanulókat megismertesse a film, az animáció, a videó és a számítógép segítségével létrehozható online és offline mozgóképi alkotások készítésének képzőművészeti, gondolati és manuális lehetőségeivel, valamint az ehhez szükséges technikai eszközök működésének és használatának gyakorlatával.

Feladataink középpontjában az időben zajló vizuális kommunikáció, annak tervezési, előkészítési és gyártási ismeretei állnak.
A szakma igényeinek megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk a csoportmunka-készségek fejlesztésére, együttműködést igénylő munkafolyamatokat modellező feladat szinte minden évfolyamon megtalálható.

A videofilm-készítés közben diákjaink dramaturgiai ismereteket szereznek, operatőri és vágási gyakorlatokat végeznek, amelyek képi, hangi, technikai és dramaturgiai megoldásait tovább csiszolva jutnak el a néhány perces video-etűdig.
A képzés során elsajátítják az animációsfilm-készítés alapjait is, a különféle animációs technikáktól az animációsfilm-készítés folyamatáig, azon belül az ötlet kidolgozásától az utómunkáig.

Az elméleti ismeretek a gyakorlati feladatokhoz kapcsolódnak, ezek összetettségével párhuzamosan bővülnek. Az elméleti képzés keretében animációs szaktörténet, filmtörténet és filmtrükk-történet segíti a kortárs szakmai trendek jobb megértését.

A tanulók a tanmenetben lefektetett feladataikat főként számítógépen végzik. Szoftveres készségeik feljelsztése szempontjából kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a diákok magát a munkafolyamatot értelmezzék, ne ragadjanak le egy adott szoftver használatának „bemagolásánál”.
A mozgóképes szakma folyamatosan és gyorsan változik. Mire egy szakunkra ma felvett diák a sikeres szakvizsgáját követően munkába állhat, addigra a ma oktatott technikai ismeretek megfelelő szakmai rugalmasság és nyitottság nélkül elavulttá válhatnak. A szak számítógépein ezért az iskola által oktatott Adobe szoftvercsomaggal párhuzamosan a szakmai igényeknek megfelelő, alternatív szoftvereket is használunk.

A szakmai munka természetesen tanári felügyelet mellett zajlik, melynek során igyekszünk fejleszteni a tanulók szakmai ízlését, igényességét. Diákjainkat gondolkodásra, véleményalkotásra és problémamegoldásra ösztönözzük, hogy a szakma eszközeivel, egyéni módon legyenek képesek elérni céljaikat.
Tanári „ars poeticánknak” megfelelően a diákokat konkrét gyakorlati feladatokon keresztül készítjük fel a mozgóképi területekre – a tapasztalatot csak megszerezni lehet, megtanulni nem.

Végzett diákjaink elsősorban a mozgóképi megjelenítéssel foglalkozó szakterületeken tudnak elhelyezkedni, például reklámstúdiókban, film-, animációsfilm- és tv-stúdiókban, emellett az iskolában megszerzett ismeretek birtokában más művészeti területek irányába is tovább tudnak lépni.

A továbbtanulás vonatkozásában a tehetséges tanulók szakunkról elsősorban olyan művészeti egyetemekre tudnak jelentkezni, amelyek szorosan a szakmához kapcsolódnak (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, stb.), de emellett egyéb művészeti irányultságú felsőoktatási képzésre is jó esélyekkel felvételizhetnek.

KISKÉPZŐ OKTHXBY