alkalmazott grafika szakosztály

Szakosztályunkon a grafika különböző szakterületein (tervezőgrafika, illusztráció, könyvművészet, concept-art, webdesign) rajzi és vizuális kultúrával rendelkező, önálló véleményalkotásra, autonóm alkotói módszerek adaptálására, valamint a szakmához kapcsolódó megrendelések igényes kivititelezésére alkalmas kreatív szakembereket képzünk.

A grafika szak öt helyiségből áll. Két számítógépes studió, egy rajzi studió, egy könyvművészeti műhely, valamint egy grafikai műhely/nyomda áll rendelkezésre.

Képzésünk jelenleg a szakgimnáziumi kerettanterv szerint, komplex metodikában zajlik, a 4+1 éves szisztémát alkalmazva. A negyedik év végén szakérettségi vizsga van, melynek sikeres letételéhez rajzi és grafikai portfoliót kell prezentálni. Az ötödik évben duplájára növelt szakmai órákkal, a második szakmai vizsgára, az ún. OKJ vizsgára készítjük fel diákjainkat, valamint egyéni konzultációk után a választott egyetemekre felvételizőknek nyújtunk segítséget. A művészeti egyetemekre bejutó diákjaink aránya húsz év óta 90% fölött van.

Az első, második és harmadik évben a tervezéshez alapvető grafikai programokat (Photoshop, Illustrator, InDesign) oktatjuk, ehhez kapcsolunk feladatokat. Ezzel párhuzamosan az illusztráció, a művészi grafika, a képgrafika, (rézkarc, hidegtű, fóliakarc, vernis mou, repesztés, akvatinta, lavis, linómetszés, fametszés, litográfia, egyedi sokszorosító eljárások) technikáit, valamint a különböző könyvművészeti, könyvkötészeti, modellezési technológiákat is elsajátítják diákjaink. Elméleti óráinkon a szaktörténet, a programismeret, tipográfia, színtan, tervezéselmélet, sokszorosító grafikai technikák, könyvművészeti ismeretek, papirológia, nyomdai ismeretek, vizuális kommunikációs stratégiák, projektmenedzsment, prezentációs ismeretek alkotják a tananyagot.

A negyedik évben a webdesign és a médiaismeret épül be mind a gyakorlati, mind az elméleti oktatásba. Az első három évben elsajátított ismeretek birtokában, már komplex tervezési koncepciókat kérünk off/online publikálásra alkalmas állapotban, a szakérettségi vizsga elvárásainak megfelelve.

Az ötödik évben az egyéni pályaorientációs elképzeléseket is figyelembe véve, konzultatív rendszerben, kis csoportokban oktatunk. A csoportok összetétele rugalmas, az adott feladat szerint változhat. A tanulmányaikat záró OKJ szakvizsga után diákjaink többsége (90% fölött) a továbbtanulást választja. Azok akik grafikai stúdiókban, ügynökségeknél, a szakma különböző területein kívánnak elhelyezkedni, azok pályakövetése is azt mutatja, hogy szakosztályunk megfelel ennek az elvárásnak is.

KISKÉPZŐ OKTHXBY