textilműves szakosztály

Iparművészeti szakosztályunkon tanulóink az ötéves képzés során megismerik a textilművészet történetét, különböző szakágait és technikáit. A textiltervezési, modelltervezési alapismeretek mellett megtanulják a különböző kivitelezési módokat (batikolás, dúcnyomás, szitanyomás, szövés nyüstös szövőszéken, szőnyeg- és kárpitszövés (francia gobelin), gépi hímzés, szabás-varrás, stb.). A hangsúly mindvégig az egyéni tervezésen, a tervezési gondolkodás elsajátításán van, szem előtt tartva a magas minőségi színvonalat.

Tanulóink a gyakorlati képzés első három évében (9–11. osztály) először az általános mintatervezés alapjait sajátítják el, ezután egyszerűbb lakástextil és öltözködés-kiegészítő tárgyakat terveznek, és ezeket a tárgyakat el is készítik. A tervezéssel párhuzamosan a kivitelezési munkájukhoz kapcsolódó technológiai ismeretek átadása is célunk, természetesen az adott korosztályhoz igazítva azt.

A következő két évben (12–13. osztály) lehetőség nyílik tanítványaink érdeklődésének megfelelő egyéni feladatok megoldására, lehetőleg úgy, hogy közben ennek a gyönyörű, összetett, sokszínű szakmának - a textiltervezésnek és kivitelezésnek - minél több ágával kapcsolatba kerülhessenek, annak különböző területeit lehetőség szerint megismerjék.

A tervezési feladatokat és a folyamatos kivitelezési munkát átfogó elméleti oktatás egészíti ki művésztanáraink közreműködésével. A tervezési és gyakorlati feladatok gyakran kiegészülnek szakelméleti kutatómunkával és kísérletezéssel is.

Az ötödik év elvégzése után diákjaink képesek tárgyaikat saját terveik alapján önállóan elkészíteni és munkájukat professzionális módon bemutatni.

Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy tanítványaink közül legtöbben a MOME Textil Szakára, valamint más művészeti egyetemekre is nagyon jó eséllyel felvételiznek, így például a BKF és a Nyugat-Magyarországi Egyetem textil és divat szakirányaira, valamint a Magyar Képzőművészeti és a Kaposvári Egyetem látványtervező (díszlet – jelmez - báb) szakágaira. A nálunk végzettek más művészeti (pl. festészet, grafika, design-elmélet, lakberendezés) és a bölcsészettudományi területeken (művészettörténet, régészet, néprajz) is megállják a helyüket, örömmel és jó eredménnyel végzik tanulmányaikat. A felsorolt példákon kívül egyes tanítványainknak lehetőségük nyílik külföldi továbbtanulásra, valamint művészeti ösztöndíjak, pályázatok elnyerésére is.

Szakosztályunk felszerelése mindenben megfelel a szakoktatás követelményeinek. Hazánkban, ebben a szakágban a legsokoldalúbban felszerelt műhellyel rendelkezünk és a textilművesség legszélesebb skáláját nálunk ismerhetik meg a tanulók.

KISKÉPZŐ OKTHXBY