AZ ÉVKEZDÉS MUNKARENDJE A KISKÉPZŐBEN

2016. augusztus 31. (szerda), 10:00 Alakuló tantestületi értekezlet
2016. augusztus 31. (szerda), 14:00 Beköltözés a Kollégiumba.
Egyéb időpont jelzése: +36 20 200-1720
2016. szeptember 1. (csütörtök), 10:00 Tanévnyitó
2016. szeptember 1. (csütörtök), 11:00 Osztályfőnöki órák
2016. szeptember 1. (csütörtök), 12:30 Nyelvi felmérés a 9. évfolyamosoknak
2016. szeptember 2. (péntek), 17:00 Kollégiumi évnyitó

TILTAKOZÁS

A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium
tiltakozó levele a természettudományos tárgyak megszüntetése
és a szakgimnáziumi koncepció bevezetése ellen

 

Tisztelt szakmai döntéshozók, Köznevelési Kerekasztal résztvevői, minisztériumi szakmai irányítók!

Megdöbbenéssel és felháborodással olvastuk a március 22-én keltezett, majd április 6-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyilvánosságra hozott koncepciót! Eszerint a minisztérium a mai szakközépiskolákból 2016 szeptemberétől kívánja létrehozni a szakgimnáziumokat, egyben egy fontos műveltségi terület, a természettudományos tárgyak óraszámát drasztikusan csökkenteni, vagy teljes mértékben kiiktatni tervezi.
Nem fogadjuk el a szakgimnáziumi képzés tervezett óratervét, a természettudományos tantárgyakat érintő módosításokat!
Egyetlen ágazatban sem képzelhető el a jövő változásaira nyitott, versenyképes szakképzés átfogó természettudományos ismeretek nélkül! Ez a minden szakmát érintő döntés jóvátehetetlen károkat okozna a diákok életútjában és a gazdaság teljesítőképességében egyaránt! Nem fogadjuk el, hogy a tervezett kerettanterv bevezetésével korlátozni kívánják a pályaválasztás szabadságát! Ezzel az általános iskolai tanulmányaik után kényszerpályára állítanák a diákokat!

 

Egyetértve a tanulói túlterheltség megszüntetésével, valamint a szakképzés korszerűsítésének szükségességével, határozottan képviseljük, hogy a természettudományos ismereteknek helyük legyen a szakgimnáziumokban! Eddig számos restaurátornak, építésznek, építőmérnöknek, formatervezőnek indult iskolánkból a pályája. Ezek a foglalkozások - a tanterv bevezetése után -  a középiskolába lépés pillanatától elérhetetlenekké válnának diákjaink számára.
A természettudomány nem csak információtartalom, hanem a szakmai ismeret alkalmazásához nélkülözhetetlen, a világ működését leíró, annak megértését segítő gondolkodásmód, alaptudás.
A 2016. március 22-i Köznevelési Kerekasztalon elhangzottak szerint 2016. szeptember elsejétől új köznevelési és új szakképzési törvény lesz hatályos. Hogyan válasszon pályát a diák, és hogyan döntsön a szülő felelősen, ha  megtörténhet, hogy fontos műveltségi területeket kivesznek a közoktatás egyes szintjeiből a felvételi eljárás lebonyolítása után?
Követeljük, hogy a középfokú közoktatás intézményrendszerének átstrukturálását szabályozó törvényeket csak akkor léptessék hatályba, amikor a kerettantervek már a beiskolázási időszakot megelőzően rendeletben megjelentek! Ez legkorábban is csak 2017 szeptemberében képzelhető el.
Az elmúlt években a közoktatás jogszabályi környezete folyamatosan változott, szinte minden évfolyamon más-más kerettanterv szerint kell oktatnunk. A szakközépiskolákba 2013-ban országszerte beiskolázott diákok jelenleg 11. évfolyamba járnak, ennek ellenére még mindig nem tudjuk, hogy az érettségin a választott tantárgy helyett bevezetett ágazati tárgynak mi lesz a követelményrendszere.
Tiltakozunk a 2017 májusában esedékes érettségi vizsgák máig ismeretlen tartalma miatt!
Követeljük a tervezet visszavonását!
Követeljük, hogy a szakképzésben tervezett átalakításokat azonnali hatállyal állítsák le, és haladéktalanul kezdjék meg a széles körű társadalmi és szakmai konzultációt!

A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium
nevelőtestülete, vezetősége és Közalkalmazotti Tanácsa

Ha egyetért állásfoglalásunkkal,
támogassa aláírásával petíciónkat: peticiok.com

12-14

rajz-vizuális szakkör
általános iskolásoknak

A Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola idén tavasszal is meghirdeti vizuális-kreatív (előkészítő) tanfolyamát 6.-7. osztályok részére. A tanfolyam alkalmanként 4×40 perces órákból áll.

A tanfolyam időtartama: 2016. március 8. – május 31.
A tanfolyam első napja: 2016. március 8. kedd, 15:15
Időpontok: kedd és szerdán 15:15-től, illetve csütörtökön 16:00 órától

A tanfolyam díja:
Az előkészítő tanfolyam díja alkalmanként 3600.- Ft.
Az első 10 alkalmat egy összegben (36000.- Ft) csekken, vagy átutalással lehet befizetni.
Csekket az első választott napon a csoportvezető tanártól kapnak a résztvevők.

Méltányossági alapon, dokumentumokkal alátámasztva, költségcsökkentés, illetve ingyenes részvétel kérelmezhető (A kérelmeket e-mailben Szabó Franciska művészeti igazgatóhelyetteshez kell eljuttatni.)

A tanfolyamot Sinkó István tanár úr szervezi.

12-14

tehetséggondozó program
általános iskolásoknak

Az iskola az idei tanévben folytatja tehetséggondozó programját.

A program tematikája megegyezik a rajz-vizuális szakkör tematikájával, a tanfolyamot 6–8. osztályosoknak indítjuk, maximum 15 fős csoportokkal. Mivel tehetséggondozó programunk térítésmentes, elsősorban a nehéz anyagi körülmények közt élő családok gyermekei élveznek elsőséget.

A programra jelentkezők az iskola titkárságán vagy a szabo.franciska@kiskepzo.hu e-mail címre adhatják le kérelmüket és a jogosultságot igazoló iratokat (szülők kereseti igazolása, gyermekek száma, esetleges jegyzői védelem alatt állás a létminimum alatti jövedelem miatt, a család jövedelme nem haladhatja meg a mindenkor megállapított egy főre jutó létminimumot) október 15-ig. A kérelmeket az iskolavezetés bírája el, a szülőket e-mailben, telefonon vagy írásban értesíti.

A felszerelésről a szülő gondoskodik, a felszerelés listája a rajz-vizuális szakkör felszerelési listájával azonos.

A program koordinátora: Sinkó István tanár úr

×

14+

Gobelinszövő tanfolyam

kezdő és haladó szintű kurzusok a Kisképző szervezésében

A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium gobelinszövő tanfolyamot indít 2016. február közepétől a szakközépiskola Gellért-hegyi oktatási központjában.

Erre a kurzusra korlátozott számban
még várjuk a jelentkezéseket!

A tanfolyamot heti egy alkalommal, szombaton 10:00-14:00 között tartjuk, és olyan érdeklődőknek kínáljuk, akik szabadidejükben szeretnék megismerni és elsajátítani e nemes technikát.


Imádó angyalfej - részlet a Jézus születése című kárpitból.
Szőtte: Salamon Anita

11-14

kerámia/üveg szakkör
indul általános iskolásoknak

A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola kerámia-üveg szakkört indít 5-8-ik osztályos  tanulóknak, akik kedvet éreznek az agyag- és üvegformázás alapjainak elsajátításához.

A tanfolyamon a következő technikák és módszerek szerepelnek:

A tanfolyamot Móra Ágota keramikus iparművész tartja.

Az itt letölthető jelentkezési lapot kitöltve a Titkárságra lehet leadni vagy lefotózva/beszkennelve a mora.agota@gmail.com e-mail címre várjuk.

A tanfolyam díja alkalmanként 3550.- Ft. Az első 10 alkalmat egy összegben (35500.- Ft) csekken kell befizetni, amit az első alkalommal kapnak meg a jelentkezők.

Szociális és egyéb indokolt esetben a megfelelő dokumentumok benyújtása (e-mail-ben) mellett díjcsökkentést, esetleg ingyenes tanfolyamlátogatást lehet kérvényezni.
A jelentkezők az iskola Titkárságán vagy a szabo.franciska@kiskepzo.hu e-mail címre adhatják le kérelmüket és a jogosultságot igazoló iratokat (szülők kereseti igazolása, gyermekek száma, esetleges jegyzői védelem alatt állás a létminimum alatti jövedelem miatt, a család jövedelme nem haladhatja meg a mindenkor megállapított egy főre jutó létminimumot).
A kérelmeket az iskolavezetés bírája el, a szülőket e-mailben, telefonon vagy írásban értesíti.

Az Iskolánkban folyó szakképzés támogatása »»

Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája
1093 Budapest, Török Pál u. 1. | Telefon: 217-6833, 217-5180; Fax: 217-5180 | info@kiskepzo.hu
© 2007–2016