Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény

a Kisképző művészeti gyűjteménye
scholagraphidis.hu

A Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény a Kisképző 2014 novemberében alapított művészeti gyűjteménye, amely Magyarország legrégibb – Mária Terézia által 1778-ban alapított – állami művészetoktatási intézményéhez, a Schola Graphidis Budensishez és utódintézményeihez kapcsolódó speciális muzeális értéket képviselő képző- és iparművészeti, műszaki- és technikatörténeti tárgyakat őriz.

A gyűjteményt alkotó tárgy-együttes létrejöttének körülményei elválaszthatatlanul összefonódnak a speciális funkciójú iskola történetével.

A gyűjteményben megtalálhatóak olyan – a rajziskolaként létre hozott Schola Graphidis Budensisben és számos szervezeti átalakítást követően kialakuló utódintézményeiben – az oktatás során készített, illetve használt ritkaságok, mint a 19. században vásárolt iparoktatási szakkönyvtár példányai vagy a gipszgyűjtemény darabjai. A gyűjtemény anyaga ezen tárgyakkal a tudományos kutatás számára is új forrásként szolgálhat, különösen a közép-európai építési és iparművészeti gyakorlat történeti rekonstrukciója területén.

A gyűjteményi egységek feltárása és feldolgozása folyamatosan zajlik, amely feldolgozást követően a tárgyak online publikálásra kerülnek. A 18. század második fele és az 1960-as évek között készült tárgyak a Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény nyolc nagy gyűjteményi egységében találhatóak meg: Grafikai Gyűjtemény, Gipszminta- és Szoborgyűjtemény, Fotógyűjtemény és Médiatár, Üveg- és Kerámiagyűjtemény, Ötvös-, Textil-, Bútor- és Bőrtárgyak Gyűjteménye, Műszaki- és Technikatörténeti Gyűjtemény, Régi Könyvek Gyűjteménye, Levéltár.

Rólunk írták…

MAFOT blog
Megkérdeztük. III/9.

Hogyan kutathatók a gyűjtemények? Schola GraphidisMAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ
2009. március 21-én, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében
iskolánkat Magyar Örökség-díjjal tüntették ki.

korábbi kiállítások

GIPSZBE ÖNTÖTT TUDÁS

A Budapest Székesfővárosi Iparrajziskola (1886–1945) egykori gipszgyűjteménye

A 18–19. században a gipszminták rajzolása nemcsak az akadémikus gyakorlat, hanem az általános és az iparrajzoktatás szerves része is volt. A gyakorlati rajzoktatás szempontjából a gipszminták rajzolását a tanmenetben a mintalapok utáni rajzolás előzte meg és az élő modell utáni rajzolás követte. …

további információ a kiállításról ▶

Megnyitó: 2017. október 4-én szerdán 18:00 órakor

Megtekinthető: 2017. október 4-től - október 25-ig
a FUGA Budapesti Építészeti Központban
(1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5.)

KISKÉPZŐ OKTHXBY