Magyar Örökség-díj

2009. március 21.

A Tudományos Akadémia Dísztermében iskolánkat a MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJJAL tüntették ki.

Az ünnepélyes díjátadás és Farkas Ádám laudációja a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében volt 2009. március 21-én.

Részlet Farkas Ádám szobrászművésznek, a Magyar Képzőművészeti Egyetem volt rektorának a díjátadó ünnepségen elmondott laudációjából:

„Az ISKOLA első 130 évének fejlődése különös módon egybecseng Magyarország függetlenedési folyamatával, a nemzeti identitás megerősödésével, a tudás felértékelődésével együttmozgó városiasodással, és a szerves fejlődésen alapuló modernizációval. Budapest és a vidéki városaink elbűvölő XIX. századi városképi fejlődése, a csodálatos utcaképek, terek, és épületek tízezreinek változatossága, részletgazdagsága nem jöhetett volna létre a jól képzett, kultúrált iparos réteg nélkül.

Ma már közhely, hogy a reformkort magasan képzett, etikus és hazaszerető politikusi, elöljárói réteg és a kiváló mérnökök tervezték. De a megvalósító kézműipar egészét elérte, átsugározta az a mai szóhasználattal esztétikai tudásközpontnak titulálható intézmény, amit akkor szerényen Székesfővárosi Iparrajziskolának neveztek. Ez a „reformkori szellem” hagyatékként továbböröklődött a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban a legkeményebb ötvenes-hatvanas években is.

Az erőltetett múltrombolás, a silány, hamis modernizáció szerencsére nem törölte el sem az intézményt sem az örökségét. A „védett sziget” a kézművesség leple alatt képes volt beoltani azt a 300-400 egyszerre ott tanuló tizenéves palántát a szépség, az igazság és a teljesség iránti vággyal. Ebben az iskolában a művészet volt a mérce, a tehetség a kötőanyag. Tanár is, diák is mindig felnézett egymás jó munkájára, a kiemelkedő teljesítményre. Az iskola 230 éves történetének fontos eleme, hogy jelentős művészek tanították, tanítják a szakmát. Talán a kreativitással átitatott, elmélyült munka hoz létre, ápol egy manipulálatlan, tiszta mértéket. A művészetekben megnyilvánuló mérték és érték, miközben alkotókat nevel, vizuális nyelvet is teremt. Talán a tanulással összefonódó közösségteremtés, a művészetből eredő teljességigény terjesztése a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola igazi öröksége és küldetése.

A díjadományozás minden esetben kettős minősítést jelent: az adományozó kitünteti a díjazottat, de a nyertes értéke és kvalitása is visszaszáll a díjra.

Jelen alkalommal mindkét fél nyertes!”

Farkas Ádám


MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ
2009. március 21-én, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében
iskolánkat Magyar Örökség-díjjal tüntették ki.

képek a díjátadóról

KISKÉPZŐ OKTHXBY