menzatámogatás

Hogyan vehetem igénybe a menzatámogatást?


Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alapján

Kedvezményre jogosult a diáknak, aki:

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül - az intézményi térítési díj 50%-át,
  2. három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként - az intézményi térítési díj 50%-át,
  3. a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után - az intézményi térítési díj 50%-át,

kedvezményként kell biztosítani, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének a 120%-át nem haladja meg.

A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:

  1. a tizennyolc éven aluli,
  2. a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint
  3. az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.

A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.


A közoktatáshoz kapcsolódó kedvezmények és támogatások családok százezrei számára jelentenek fontos hozzájárulást a taníttatás költségeihez. Ezen kedvezmények igénybevétele jogosultság alapán történik, amit igazolni kell.

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként:
1.) a Magyar Államkincstár igazolását a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermkről,
2.) a Magyar Államkincstár hatósági bizonyítványát a családi pótlék folyósításáról és
3.) a tanuló részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény folyósításáról szóló, az önkormányzat által kiállított határozatot tudunk elfogadni.

KISKÉPZŐ OKTHXBY