könyvműves szakosztály

Szakosztályunkon a kézműves technikákkal (sortiment) kivitelezett könyvkötéstradicionális alapjait tanítjuk. Ez az a szükséges alap, amire építeni lehet az új kihívásoknál, legyen az elektronikus könyv vagy kiadvány, esetleg egyedi, exkluzív kiállítású tok, mappa, tárló, album, portfólió. A tradicionális könyvkötésben tehát újszerű, kísérletező tendenciákat is megvalósíthatnak a diákjaink, méltóan ahhoz, hogy hazánkban ez az egyetlen középfokú művészeti iskola, ahol iparművészeti színvonalon tanulhatják és sajátíthatják el a könyvműves mesterséget.

Szakosztályunk elődjét 1907-ben alapította az Oroszlán (ma Török Pál) utcai épületben Jaschik Álmos (1885-1950) grafikusművész, az akkori Iparrajziskola „polihisztor” művésztanára. Ekkortájt ismerték fel, hogy a művészeti technikák és stílusok elengedhetetlenül szükségesek a felkészült mesteremberek képzéséhez. Az alapítás óta szakosztályunk meghatározó tanáregyéniségei voltak: Jaschik Álmos, Galamb József, Fabró József, Balogh István, Benczúr Gyula, Sopronyi Gyula, Csohány Kálmán, Bognár Árpád, Jánváry Zoltán, Károlyi Zsuzsanna, Sz. Koroknay Éva Koncsánszki Iri, Nagy Zoltán és Balogh Sándor. Jelenlegi tanáraink (Rétfalvi Orsolya és Tóth Yoka Zsolt) elkötelezetten vallják (és egyben garantálják) az egykori szellemiség és minőség folyamatosságát.

Szakunkon a tárgyak tervezésének szellemiségét leginkább a nagyfokú térbeliség, az interaktivitás, az új anyagok meglepő társítása, az áttörések, az áthatások és az új tipográfia jellemzi. Ez a komplexitás nálunk soha nem öncélú: minden esetben a diákokban rejlő kreativitás és más belső értékek megjelenítését, „előhívását” szolgálja. Célunk az önálló vizuális gondolkodásra és kivitelezésre nevelés. Tanítványaink számára az érettségi utáni továbbtanulást, a művészeti felsőoktatási intézményekbe való bejutás esélyét növeljük azzal is, hogy a tárgykészítés folyamatát – középszinten – az ötlettől a kész tárgyig végigjárjuk.

A gyakorlati képzés első évében (9. osztály) a grafika (és a 2013-14-es tanévtől már csak a könyvműves, csomagolástervezés) szakma alapismereteit, a másodikban (10. osztály) a könyv lebontásának és újbóli felépítésének műveleteit és a sokszorosító grafikai eljárások alapjait tanítjuk meg a diákoknak. A harmadik évben (11. osztály) a tradicionális könyvkötési eljárásokkal és a grafikai oldalpár tervezésével foglalkozunk. Negyedikben (12. osztály) a tradicionális könyvkötéstől eltérő anyagtársításokkal és technikákkal kísérletezünk, majd ezt követi a fő feladat: illusztráció készítése szabadon választott vagy kötött témára, vegyes technikával. Az ötödik, ún. szakképzési év (13. osztály) fő feladata az érettségi vizsgamunka elkészítése az addig elsajátított ismeretek felhasználásával.

A gyakorlati képzéssel párhuzamosan szakelméleti és szaktörténeti oktatást is folytatunk. Archívumunkban száz év válogatott tárgyi anyagát őrizzük, amely egyrészt az oktatás hitelességét biztosítja, másrészt rengeteg tanulsággal szolgál a növendékek számára is. (Meggyőződésünk, hogy a könyv három dimenzióját jobban érzékelteti a kézzel fogható tárgyi valóság, mintha ugyanezt csak dokumentációban, fotón vagy CD-n látnák a diákjaink.)

Tanári „ars poeticánkat” arra a felismerésre alapozzuk, hogy a szakosztályunkra felvett tanulók közül nem mindenki képes a művészi önkifejezésre, ezért a könyvkészítést értékteremtő és értékőrző feladatok komplex egységeként értelmezzük.

Diákjaink érettségi után az alábbi felsőoktatási intézményeket „ostromolják” a legtöbbször: Magyar Képzőművészeti Egyetem (Restaurátor Tanszék, Grafika Tanszék, Képgrafika vagy/és Tervezőgrafika szakirányon); MOME (BA képzések, Média és Design Intézetek, Tervezőgrafika Tanszék, Formatervezés Tanszék); BKF / Művészetei kar / AMI http://bkf.hu/muveszet/ (Elektronikus ábrázolás –grafika-, illetve Környezetkultúra alapszakokon). AMI / FMK / NYME (Formatervező vagy/és Tervezőgrafika alapszakokon). Továbbá az Országos Széchenyi Könyvtár (Felsőfokú Papír- és Könyvrestaurátori Tanfolyam). Akik nem tanulnak tovább valamelyik művészeti egyetemen vagy más felsőfokú tanintézményben, azok leginkább grafikai stúdiókban, nyomdaiparban, levél- és könyvtárakban esetleg múzeumokban helyezkedhetnek el.

KISKÉPZŐ OKTHXBY