bútorműves szakosztály

A bútorműves szakon évfolyamonként átlagosan 6-8 tanuló teheti magáévá kényelmesen a szakma fortélyait, a több mint négyszáz négyzetméteres műhelyben, amely magában rejti a számítógépekkel felszerelt rajztermet, a tizenegy gyalupaddal s a műemléknek számító XX. század elei présgéppel rendelkező tanműhelyt, az intarziakészítésnek helyet adó galériát, továbbá az alagsorban található gépműhelyt, faraktárt, enyvező és felületkezelő műhelyeket.

A bútorműves szak otthonos légkörének kialakításában s a sikerélmények lehetőségétől sem mentes tananyag nívós elsajátításában maximális segítséget nyújt Kutasi Miklós belsőépítő művész szaktanár, Tóta József építész tervezőművész szaktanár és Varga Sándor bútorrestaurátor művész szakosztályvezető szaktanár.

Pedagógiai feladataink között szerepel a jó közösség kialakítása, a közös munkavégzés alkalmával a kreatív együttgondolkodásra szoktatás, az egyéni feladatok végzése során egymás segítése. Eszközeik önálló karban- és számontartása, a felhasználásra kerülő anyagok ismerete, szükséges mennyiségük pontos meghatározása hozzásegít azok tiszteletéhez.

A bútorműves

A bútorműves ismeri a különböző történeti korokra lebontott készítés technológiákat, az alkalmazott anyagokat és eszközöket s a történelmi, művészettörténeti vonatkozásokat, amelyek alapján kormeghatározásra is képes. Ismeri és alkalmazza a bútorkészítésben ismert kézi és gépi szerszámokat. Képes egyedi tervezési és kivitelezési feladatok ellátására, továbbá az ehhez kapcsolódó tervdokumentációk, műhely- és szakrajzok, térábrázolások elkészítésére.

Jártas a bútorkészítéshez kapcsolódó, más szakterületek berkeiben (faszobrászat, aranyozás, intarziakészítés, zár-, veretismeret ill. készítés, stb.). Szakmai felkészültsége alkalmassá teszi korabeli bútorok középszintű restaurálására, konzerválására az érvényben lévő etikai szabályok szerint.

Bútorműves képzési szempontok

A tanulók szerezzenek jártasságot egyedi bútorok tervezésében, kivitelezésében. Biztonsággal tudják alkalmazni asztalos gyakorlati és elméleti ismereteiket, lehetőséget adva a kézműves jellegnek, tehetségük függvényében. Fejlesszék képességüket korabeli és modern enteriőrök, rajzban, makettben, illetve számítógépen történő megjelenítéséhez. Legyenek jártasak a tervezett tárgyak síkban történt megfogalmazásának térbeli ábrázolásában (axonometria, perspektíva). Sajátítsanak el különböző színezési technikákat a szín és arányérzék fejlesztése mellett, továbbá ismerjék az általános bútorméretezéseket az ergonómiai szabályok figyelembe vételével.

A képzés folyamán alkalom nyílik a különböző egyéni, szakmai érdeklődésre épülő oktatásra aszerint, hogy a tanuló mely oktatási, illetve felsőoktatási intézményben kívánja folytatni tanulmányait.

A szakmai vizsga letétele után lehetőség van szakirányú mestervizsga megszerzésére, az arra jogosult középfokú oktatási intézményben. Ennek birtokában lehetséges szakirányú vállalkozói adószámmal az önálló munkavállalás.

Amennyiben a végzett tanuló bővíteni szándékozik szakmai ismereteit, megteheti azt az érettségi utáni kétéves képzéseket meghirdető oktatási intézményekben.

Továbbtanulási lehetőségeik között első helyen szerepelnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem (az Erdészeti és Faipari Egyetem jogutódja), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar stb.

Okleveles bútorrestaurátor művészképzést jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem folytat.

KISKÉPZŐ OKTHXBY