az iskola Baráti Köre

Tájékoztató a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium Baráti Körének tagjai számára

Kik lehetnek a Baráti Kör tagjai?

Baráti Körünk tagjai egykori Diákjaink, Tanáraink és jelenlegi Támogatóink lehetnek, illetve mindazok, akik a „Kisképzőt” ismerik, szeretik, sorsáért felelősséget éreznek és érte valamilyen szintű anyagi áldozatra is hajlandók.

Kik kaptak meghívást a Baráti Kör alakuló összejövetelére?

A meghívottak szellemi életünk kiválóságai: elismert képző- és iparművészek, továbbá neves előadóművészek, tudós értelmiségiek, egyetemi, főiskolai, közép- és általános iskolai tanárok, szakmájukat hivatásszerűen és mesterfokon űző kézművesek, sikeres vállalkozók, tekintélyes közéleti személyiségek, jeles tömegkommunikációs szaktekintélyek és a média világában (is) otthonosan mozgó, népszerű emberek. Fiatal Barátaink Körébe 1990 után végzett egykori diákjaink közül egyrészt azokat a tehetséges főiskolásokat, egyetemistákat, friss diplomásokat és pályakezdőket hívtuk meg, akikről joggal feltételezzük, hogy a jövő kiválóságai lesznek; másrészt azokat, akik a pályán haladva (és maradva) máris „bizonyítottak” és szép sikereket értek el.

Mi a Baráti Kör létrehozásának célja?

  1. Rendszeres, baráti kapcsolat létesítése a Török Pál utcai Alma Mater és a hozzá érzelmileg kötődő, iránta hálát érző, segítőkész emberek között.
  2. A generációkon „átívelő”, jó hangulatú együttlét, a közös emlékezés (és ismerkedés) lehetőségének megteremtése a közelmúlt és a régebbi múlt „kisképzősei” számára.
  3. Jelenlegi és leendő diákjaink motiválása a sikeres, kiváló elődök példájával.
  4. Iskolánk népszerűsítése a „nagyvilágban” – Baráti Körünk tagjai által is.
  5. Baráti Körünk révén közvetlen vagy közvetett anyagi segítség nyújtása, illetve szerzése Iskolánknak. (Támogatói jegyek vásárlása; adományok ) A támogatás a Baráti Kör tagjainak önkéntes adakozásán kívül a lehetséges anyagi források (pl. pályázati pénzek) feltárásában és megszerzésében való közreműködés vagy a Kisképző érdekében történő „lobbizás” által is megvalósulhat.
  6. E nehéz időkben Baráti Körünk jeles tagjainak művészi hírneve, erkölcsi és szakmai tekintélye által egyfajta „közéleti védőernyő“ kiterjesztése Iskolánk fölé.

Mi a belépés módja? Mi jár a tagsággal?

Aki a Belépési Nyilatkozatot kitölti és aláírja, az automatikusan taggá válik. A tagság kötelező „tagdíjjal” vagy más, állandó anyagi teherrel nem jár, de a belépők önkéntes adakozására természetesen minden évben számítunk. A tagokat e-mailben, levélben vagy telefonon, illetve az Iskola honlapján tájékoztatjuk programjainkról.A Baráti Kör 2013. június 15-én megtartott 5. találkozójának fotói.
A felvételeket Fodor Éva és Tóta József művésztanáraink készítették


A Baráti Kör 2012. június 16-án megtartott 4. találkozójának fotói.
A felvételeket Fodor Éva művésztanárunk készítette


A Baráti Kör 2011. június 8-án megtartott 3. találkozójának fotói.
A felvételeket Tóta József művésztanárunk készítette


A Baráti Kör 2010. június 4-én megtartott 2. találkozójának fotói.
A felvételeket Tóta József művésztanárunk készítette


2009. június 10.

Fotók a Baráti Körünk megalakulásáról és az alakuló összejövetelről
A felvételeket Tóta József művésztanárunk készítette

KISKÉPZŐ OKTHXBY