Örökös Tagság

„A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola tantestületének Örökös Tagja” és „A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola tantestületének Örökös Tiszteletbeli Tagja” kitüntető címeket iskolánk Közalkalmazotti Tanácsa (KT) 2007-ben alapította. A címet a KT adományozza, az iskola igazgatójával egyetértésben. A cím használatára feljogosító díszes okleveleket minden évben a hagyományos pedagógus napi ünnepségünkön adjuk át az arra érdemes nyugdíjas, nyugállományba vonuló vagy még aktív kollégáknak. (A címet nem csak nyugállományba vonult vagy vonuló kollégák nyerhetik el!) A cím elnyerésének feltétele: több (de legalább egy) évtizedes, színvonalas, az iskolavezetés, a tanár kollégák és a diákok tiszteletét egyaránt kivívó pedagógiai munkásság tantestületünk kötelékében. (A tiszteletbeli tagság a nem pedagógus munkakörben dolgozó, de iskolánkért több–de legalább egy–évtizeden át színvonalas, odaadó munkát végző kollégáink, vagy esetleg iskolánkon „kívüli”, de oktató-nevelő munkánkat jóindulatúan támogató, iskolánk jó hírnevéhez valamilyen módon hozzájáruló jeles személyiségek kitüntető címe lehet.) A kitüntető címek „posztumusz” a már elhunyt, de felejthetetlen emlékű kollégáknak is adományozhatóak.


a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola
és Kollégium Tantestületének Örökös Tagjai:

Albrecht Júlia (1948–)
képzőművész, keramikus szaktanár (1979–1996). Örökös Tag 2011-től;

Andriska Tünde (1956–)
biológia-kémia-angol-testnevelés szakos középiskolai tanár, iskolánkban a kémia és az angol nyelv tanára, osztályfőnök (1999-2019). Örökös Tag 2021-től;

Bajkó Anikó (1947–)
Ferenczy-díjas (2000) iparművész, a textilműves szakosztály tanára (1993–2011). Örökös Tag 2011-től;

Bakos Ildikó (1948–)
Munkácsy-díjas (1993) szobrászművész, Érdemes Művész (1999), rajztanár (1984–), művészeti igazgatóhelyettes (2007–2012). 1962–1966 között iskolánk kerámia szakos tanulója volt. Örökös Tag 2012-től;

Bakos Péter (1955–)
gondnok, az MKE tihanyi művésztelepének vezetője (1988-2018). Tiszteletbeli Örökös Tag 2018-tól;

Balázs Éva (1953–)
matematika-fizika szakos középiskolai tanár, matematika- és fizikatanár, osztályfőnök (1977–1991);

Balogh Mihály (1949–)
Ferenczy-díjas (1997) ötvösművész, ötvös szaktanár (1975–1983). Örökös Tag 2010-től;

Baranyay András (1938–2016)
Kossuth- (1999) és Munkácsy-díjas (1988) grafikusművész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja (1994), rajztanár (1987–1991), a Török Pál utcaiak Művészetoktatási Alapítványa kuratóriumának elnöke (1993–2016) Örökös Tag 2008-tól;

Benedek Jenő ifj. (1939–2019)
festőművész, rajztanár (1966–1977). Örökös Tag 2017-től;

Bodóczky István (1943–2020)
Munkácsy-díjas (1989) festőművész, rajztanár, a díszítő festő szakosztály tanára (1974–2011). Örökös Tag 2011-től;

Buda István (1952–)
szobrászművész, rajztanár (1993–). Örökös Tag 2012-től;

Budavári István (1944–)
Apáczai-díjas (2010) formatervező iparművész, szaktanár, szakosztályvezető (játékkészítő grafika, majd játék- és animációs filmkészítő szakosztály; 1971–2009). Örökös Tag 2009-től;

Buczkó György (1950–)
Munkácsy-díjas (1987) üvegművész, az üvegműves szakosztály tanára (1981–98). Örökös Tag 2013-tól;

Czinder Antal (1937–)
Munkácsy-díjas (1981) szobrászművész, rajztanár (1968–2006). Örökös Tag 2010-től;

Csajághy Rezső (1944–)
rajz és matematika szakos általános iskolai tanár, festőművész, bútorműves-restaurátor szaktanár (1969–2005); a Dolgozók Esti Tagozatának vezetője (1994–95). Örökös Tag 2007-től;

Csikai Márta (1939–)
Munkácsy-díjas (1992) szobrászművész, rajztanár (1984–1993). Örökös Tag 2009-től;

Csík József (1946–)
testnevelő tanár (1988–2011). Örökös Tag 2011-től;

Csíkszentmihályi Róbert (1940–)
Kossuth- (2013) és Munkácsy-díjas (1974) szobrászművész, rajz-mintázás tanár (1966–75). 1954–58 között díszítő szobrász szakos tanulónk volt. Baráti Körünk tagja 2010-től. Örökös Tag 2013-tól;

Csomor Katalin (1945–)
festőművész, rajztanár (1969–1997). 1959–63 között iskolánk képzőművész tagozatos tanulója volt. Örökös Tag 2015-től;

Dusek János (1944–)
villanyszerelő, karbantartó (2011–2015). Tiszteletbeli Örökös Tag 2015-től;

Erdőszegi Ferencné (?–2019)
gazdasági vezető (?–199?). A „Török Pál Utcaiak Művészetoktatási Alapítvány” alapítója. Tiszteletbeli Örökös Tag 2008-tól;

Énekes Ferenc (1949–)
matematika, fizika és számítástechnika szakos középiskolai tanár, matematika és fizika tanár, osztályfőnök (1975–2011), kollégiumi nevelő (1975–77), a Dolgozók Esti Tagozatának vezetője (1984–94), az alkalmazott grafika szakosztály tanára (1992–). Örökös Tag 2011-től;

Fábián Dénes Zoltán (1951–)
festőművész, rajztanár (1976–2012). Örökös Tag 2012-től;

Farkas László (1953–)
képzőművész, grafikus szaktanár (2001-2019). Örökös Tag 2021-től;

Farkas Rozália (?–)
kollégiumi hivatalsegéd (??). Tiszteletbeli Örökös Tag 2007-től;

Fekete György (1932–)
Munkácsy-díjas (1966) belsőépítész, igazgató (1980–1983). Örökös Tag 2010-től;

Frankl Ilona (1954–)
orosz-angol szakos középiskolai tanár, angol nyelvtanár (2002-2018), Örökös Tag 2018-tól;

Felcser Attila (1956–)
Fizika-kémia szakos középiskolai tanár, fizika, kémia tanár (1985-2020), osztályfőnök (1985-2016), igazgatóhelyettes (2001-2007), kollégium igazgató (2007-2020), Örökös Tag 2020-tól;

Gacs Gábor (1930–2019)
kétszeres Munkácsy-díjas (1966, 1975) grafikusművész, alkalmazott grafikus szaktanár (1963–1996), művészeti igazgatóhelyettes (1976–1983; 1996–2002). Örökös Tag 2009-től;

Gábor Andrásné („Mariann néni”) (?–)
testnevelő tanár (??). Örökös Tag 2009-től;

Gábor Éva Mária (1953–)
szobrászművész, rajztanár (2006-2016). Örökös Tag 2016-tól;

Gőbölyös Gyula (1940–2014)
festőművész, néprajzkutató, rajz és népművészet tanár (1977–2007) Örökös Tag 2007-től;

Gunda Antal (1929–2013)
Munkácsy-díjas (1973) grafikusművész, szaktanár, az alkalmazott grafika szakosztály vezetője (1970–1989). Örökös Tag 2008-tól;

Illésy Istvánné (1946–)
könyvtáros (1979–2010). Örökös Tag 2010-től;

Jankovics Marcell (1941–2021)
Kossuth- (1978) és Balázs Béla-díjas (1974) rajzfilmrendező, grafikus, könyvillusztrátor, író, a játékkészítő grafika szakosztály animáció-tanára (1971–72). Örökös Tag 2013-tól;

Keller Katalin (1945–)
filmoperatőr, a fotóillusztrátor, majd a játék- és animációs filmkészítő szakosztály tanára (1975–2007). Örökös Tag 2010-től;

Káli Tiborné Zsári Mária („Marcsi”) (1953–)
Iskolatitkár (1989–2016). Tiszteletbeli Örökös Tag 2016-tól;

Kátai Miklós (1954–)
üvegcsiszoló mester (2017-től);

Kende Jenőné „Irénke” (1960–)
iskolatitkár (1992-2018). Tiszteletbeli Örökös Tag 2018-tól;

Kéri Ádám (1944–)
Munkácsy-díjas (1998) festőművész, díszítő festő szaktanár (1980–1994), igazgató (1983–1994). A „Török Pál utcaiak Művészetoktatási Alapítvány” alapítója (1993–). Örökös Tag 2009-től;

Kéri Ildikó (1956–)
földrajz-olasz-angol szakos középiskolai tanár, iskolánkban a földrajz, természetismeret, és az angol, olasz nyelv tanára, az idegen nyelvi tanári munkaközösség vezetője, osztályfőnök (2006-2021). Örökös Tag 2021-től;

Kiss Zoltán László (1949–2014)
festőművész, rajztanár (1986–2014), igazgató (2007–2011), Örökös Tag 2012-től;

Koncsánszky Gyuláné Vakány Irén (1940–2018)
könyvrestaurátor, könyvműves szaktanár és szakosztályvezető (1981–2011). Örökös Tag 2010-től. (Az iskola diákja volt 1954 és 1958 között, bőrdíszműves-könyvkötő szakon.);

Konstantin László (1930–)
grafikusművész, játékkészítő- és alkalmazott grafikus szaktanár (1978/81?–199?) Örökös Tag 2008-tól;

Kubisch János (1951–)
szobrászművész, rajztanár (1989–). Örökös Tag 2012-től;

Lackó Andrásné (1952– )
angol-orosz szakos középiskolai tanár, angol és orosz nyelvtanár, a nyelvi munkaközösség vezetője (1983–2014). Örökös Tag 2014-től;

Lőrincz Győző (1940–)
Ferenczy- (1994) és Apáczay-díjas (1998) keramikusművész, keramikus szaktanár (1968–2007), művészeti igazgató-helyettes (1987–1994), igazgató (1994–1995) Örökös Tag 2007-től;

Mayer Berta (1944–)
Munkácsy-díjas (2001) festőművész, a díszítő festő szakosztály tanára (1998–2011). Örökös Tag 2011-től;

Meszlényi János (1939–2018)
Munkácsy-díjas (1996) szobrászművész, díszítő szobrász szaktanár (1984–2002). Örökös Tag 2010-től;

Mitók Katalin (1946–)
testnevelő tanár (1999–2010). Örökös Tag 2011-től;

Orr Lajos (1952–)
szobrászművész, a szobrász szakosztály tanára (1977–1985;. 1999–2014) 1966–70 között díszítő szobrász szakos tanulónk volt. Örökös Tag 2013-tól;

Orrné Egri Erzsébet (1953–)
festőművész, rajztanár (1978–1984; 2001–2012). 1968–72 között textil szakos tanulónk volt. Örökös Tag 2013-tól;

Pál Zsuzsanna, Dr. Kojnokné (1952–)
történelem-magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, történelem- és magyartanár, osztályfőnök (1977-2016). Örökös Tag 2016-tól;

Pásztor Gábor (1933–2012)
Munkácsy-díjas (1968) grafikusművész, Érdemes Művész (1986), grafikus szaktanár (1965–1993). Örökös Tag 2008-tól;

Pázsit Zsuzsanna (1945–)
orosz, angol és népművészet szakos középiskolai tanár, orosz és angol nyelvtanár, népművészet tanár, osztályfőnök (1974–2003). Örökös Tag 2008-tól;

Pécsi Péterné (1944–2011)
matematika-fizika szakos középiskolai tanár, matematika és fizika tanár, osztályfőnök (1974–2009), közismereti igazgatóhelyettes (1980–2001), a Török Pál utcaiak Művészetoktatási Alapítvány alapítója és kuratóriumának tagja (1993–2011). Örökös Tag 2010-től;

Piszter Erzsébet („Zsóka”) (1947–)
pénztáros, ügyintéző (1981–2010). Tiszteletbeli Örökös Tag 2011-től;

Preininger Adolf (1927–2011)
ötvösművész, ötvös szaktanár (1954–2005), az ötvös szakosztály vezetője (1973–1989). Örökös Tag 2007-től;

Rajnai Mihály (1931–)
atlétaedző, testnevelő tanár, osztályfőnök (1965–2007) Örökös Tag 2007-től;

Rékassy Levente (1943–)
Ferenczy Noémi-díjas (2005) ötvösművész, ötvös szaktanár (1985–89). 1957–61 között iskolánk ötvös szakának tanulója volt. Baráti Körünk tagja 2009-től. Örökös Tag 2013-tól;

Roschné Deáki Magdolna (?–)
iparművész, textilműves szaktanár (1962–1999). Örökös Tag 2010-től;

Roskó Lászlóné Rónai Éva (1931–)
Ferenczy-díjas (1999) textilművész, textilrajzoló szaktanár (1964/65–1995). Örökös Tag 2009-től;

Sándor István (1924–)
keramikusművész, szaktanár, a kerámia szakosztály vezetője (1953–79). 1938–42 között iskolánk (Székesfővárosi Iparrajziskola) tanulója volt. Örökös Tag 2013-tól;

Sárdi Gáborné (1945–2018)
magyar, angol és művészettörténet szakos középiskolai tanár, osztályfőnök (1969–1983), a művészettörténet tanára (1969–2011). Örökös Tag 2011-től;

Sáros András Miklós (1945–)
Munkácsy-díjas (1983) grafikusművész, rajztanár (2000–2013). 1959–1963 között iskolánk képzőművész tagozatos tanulója volt. Örökös Tag 2011-től;

Sárváry Katalin (1945–)
Munkácsy-díjas (1990) textiltervező iparművész, a bőrműves szakosztály tanára (1980–1987). A „Török Pál utcaiak Művészetoktatási Alapítvány” kuratóriumának tagja (1993–). Örökös Tag 2012-től;

ifj. Sebestény Ferenc (1941–)
ötvösművész, ötvös szaktanár (1968–2007) Örökös Tag 2007-től;

Sinkó István (1951–)
Festőművész, művészeti író, a festő szak művésztanára (2006-2020), az iskola dekoratív festő szakos diákja (1965-69), Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjének kitüntetettje (1997), Örökös Tag 2020-tól;

Somlai Ágnes (1946–)
művészettörténet szakos középiskolai tanár, művészettörténet tanár, osztályfőnök (1978–2005). Örökös Tag 2008-tól;

Somogyi Gábor (1938–2018)
festőművész, festő szaktanár és szakosztályvezető (1962–1998). Örökös Tag 2011-től;

Somogyvári Józsefné („Rozika néni”) (?–)
kollégiumi nevelő (?–2007). Örökös Tag 2007-től;

Szabó Béla (1937–)
festőművész, rajztanár (1967–1999), művészeti igazgatóhelyettes (2002–2007) Örökös Tag 2007-től;

Szalai László (1948 –)
Ferenczy-díjas (1997) keramikusművész, a kerámia szakosztály tanára, vezetője (1986–2011). Örökös Tag 2011-től;

Székely Endre Árpád (1917–2014)
Festő- és fotóművész, egykori diákunk. 1956-tól Svájcban élt, iskolánk bőkezű támogatója volt. Tiszteletbeli Örökös Tag 2011-től;

Széri-Varga Géza (1951–)
szobrászművész, rajztanár (2004–2014). 1966–70 között ötvös szakos tanulónk volt. Örökös Tag 2013-tól;

Szűcs József (1932–2019)
textilművész, textilrajzoló szaktanár és szakosztályvezető (1965–1994). Örökös Tag 2009-től;

Takács Károly (1956– )
ötvösművész, szaktanár, szakosztályvezető (1989–2013). 1970–74 között iskolánk ötvös szakos tanulója volt. A Török Pál utcaiak Művészetoktatási Alapítvány kuratóriumának tagja (1993–). Örökös Tag 2014-től;

Tóth Béla (1941–)
szobrászművész, rajztanár (1976-1982). Örökös Tag 2021-től;

Török Kornélia (?–)
képzőművész, betűrajz tanár (?–2008). Örökös Tag 2011-től;

Tőry Klára (1942 –)
magyar-művészettörténet szakos középiskolai tanár, fotótörténész, a fotóillusztrátor szakosztály tanára (1967–2004). Örökös Tag 2009-től;

Urbán Ferenc (1922–2018)
üvegtervező, üvegműves szakoktató (1955/58–1982?). Örökös Tag 2008-tól;

Vadász Józsefné („Kati néni”) (1946–)
könyvtáros (1966–2011). Örökös Tag 2011-től;

Varga Sándor (1955–)
iparművész, bútorműves szaktanár, szakosztályvezető, osztályfőnök (1997-2019). Örökös Tag 2021-től;

Végh András (1940–)
Munkácsy-díjas (1994) festőművész, festő szaktanár (1987–2004). Örökös Tag 2008-tól;

Vereczkey Szilvia (1955–)
Ferenczy Noémi díjas (2006) textilművész, a textil szak művésztanára (2000-2020), Örökös Tag 2020-tól;

Vida Zsuzsanna (1944–)
Ferenczy-díjas (2000) üvegtervező iparművész, az üvegműves szakosztály tanára (1969–2011), vezetője (1969–2009). Örökös Tag 2011-től;

Wagner János (1936–)
Munkácsy-díjas (2004) festőművész, rajz- és ábrázoló geometria tanár (1983–96). 1952–56 között tanulónk volt. Örökös Tag 2013-tól;

Záborszky Gábor (1950–)
Munkácsy-díjas (1995) festőművész, Érdemes Művész (2006), a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja (2007), rajztanár, a díszítő festő szakosztály tanára (1979/80–2012). 1964–1968 között iskolánk képzőművész tagozatos tanulója volt. Örökös Tag 2011-től;

Záray Péter (1954–2014)
fotóművész, a fotó szakosztály tanára (1997–2014). Örökös Tag 2013-tól;A Tantestület Örökös Tagjai (posztumusz):

Basilides Sándor (1901–1980)
festőművész, grafikus, gobelin-tervező, a gobelin-tervezés és házi szövés tanára (1936–1938), rajztanár (1942–1968);

Báthory Júlia (Juliette de Bathory) (1901–2000)
Munkácsy-díjas (1957), Magyar Örökség-díjas (2000) üvegművész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja (1992), üvegműves szaktanár, szakosztály-alapító és vezető (1952/53–1969/70);

id. Benedek Jenő (1906–1987)
Munkácsy-díjas (1950), Kossuth-díjas (1952) festőművész, rajztanár (1953–1966);

Berczik Árpádné (1926–2007)
földrajz és biológia szakos középiskolai tanár, földrajz és biológia tanár, osztályfőnök (1952–1986/?/);

Blaskovits Aladár (1912–2003)
matematika-fizika szakos középiskolai tanár, matematika és fizika tanár, osztályfőnök (1948/1951–1973), közismereti igazgatóhelyettes (1978–1979);

Bognár Árpád (1931–2004)
Munkácsy-díjas (1974) grafikusművész, könyvműves szaktanár, szakosztályvezető (1968–?);

Csirke Orsolya (1984–2009)
keramikusművész, kollégiumi nevelő (2008–2009);

Csebi Pogány István (1908–1979)
festő- és szobrászművész, rajztanár (1949-1968); (Posztumusz Örökös Tag 2019-től.);

Csohány Kálmán (1925–1980)
kétszeres Munkácsy-díjas (1964, 1967) grafikusművész, könyvműves szaktanár (1975–1980);

Ék Ágnes (1950–1995)
orosz-magyar szakos középiskolai tanár, orosz nyelv tanár, magyar nyelv és irodalom tanár, osztályfőnök (1975–1995);

dr. Éliás Gyuláné („Sári néni”) (??)
matematika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár, matematika és ábrázoló geometria tanár, osztályfőnök (1968–?);

Fabró József (?–?)
grafikusművész, rajztanár, a bőrdíszműves és könyvkötő szakosztály vezetője (1940–65);

dr. Frenyó Vilmosné („Maya néni”) (?–1990)
magyar és történelem szakos középiskolai tanár, történelem tanár, osztályfőnök (1952–1989), közismereti igazgatóhelyettes (??);

Göllner Miklós (1902–1977)
Munkácsy-díjas (1968) festőművész, grafikus, rajztanár (1946/48–1963);

Kántor Andor (1901–1990)
Munkácsy-díjas (1967) festőművész, rajztanár (1946/1948–1963), igazgató (1957/59–1963);

Kántor Andorné Gálffy Lola (1902–1980)
festőművész, rajztanár, a textil szakosztály vezetője (1953–63);

dr. Kerényi Ferenc (1944–2008)
kétszeres Madách-díjas (1969, ?) irodalom- és színháztörténész, magyar és történelem szakos középiskolai tanár; magyar nyelv és irodalom tanár, történelem tanár, osztályfőnök (1968–1976);

Kertész Antal („Csízió”) (?–199?)
matematika és fizika szakos középiskolai tanár, matematika és fizika tanár, osztályfőnök (1950–1975/77), közismereti igazgatóhelyettes (??);

Kocsis Imre (1940–2015)
Munkácsy-díjas festő- és grafikusművész, a Török Pál utcaiak Művészetoktatási Alapítvány kuratóriumának tagja (1993–2006). Örökös Tiszteletbeli Tag 2017-től;

Konyorcsik János (1926–2010)
kétszeres Munkácsy-díjas (1963, 1977) szobrászművész, díszítő szobrász szaktanár (1957–1986);

Lakatos Artúr (1880-1968)
festőművész, polihisztor, iskolánk („Székesfővárosi Iparrajziskola”) tanára (1905-1941), a Szövő- és Hímzőműhely megalapítója;

Laluja András (1934–1999)
szobrászművész, díszítő szobrász szaktanár, szakosztályvezető (1964–?);

dr. Maksay László (1914–1986)
grafikus, művészettörténész, rajz- és művészettörténet tanár (1945/51–75/76), a Rajztanítás című folyóirat főszerkesztője;

Megyessy Sándor (?–2007)
bútorrestaurátor, bútorműves szaktanár, szakosztályvezető (1969–2007);

Miskolczi László (1923–1988)
Munkácsy-díjas (1963) festőművész, rajztanár (1952–1983);

dr. M. Kiss Pál (1911–2001)
történész, művészettörténész, történelem és művészettörténet tanár (1951–1976);

Nemeshegyi Béla (1947–2009)
könyvműves szakoktató, szitanyomó (1980–?; 2007–2009);

Percz Jenő József (1915–2004)
festőművész, rajztanár (1935/36–1977), művészeti igazgatóhelyettes (??);

Rékassy Csaba (1937–1989)
Munkácsy-díjas (1972) grafikusművész, rajztanár (1979/?/–1989/?/);

id. Sebestény (Sebesta) Ferenc (1907–1972)
festőművész, rajztanár, 1949–1967 (?);

Sárpataky László (1913/?/–199?)
festőművész, rajztanár, orosz nyelvtanár, osztályfőnök (1958–1973);

Sikuta Gusztáv (1919–1985)
festőművész, rajz és ábrázoló geometria tanár (1951–1975);

Simonyi Gábor (1918–2001) atlétaedző, testnevelő tanár (1955–64);

Somogyi József (1916–1993)
Kossuth- (1954) és Munkácsy-díjas (1956) szobrászművész, rajztanár (1945–1963), a Magyar Képzőművészeti Főiskola későbbi tanára (1963–1993) és rektora (1974–1987);

Sopronyi Gyula (1945–2001)
könyvrestaurátor, könyvműves szakoktató, osztályfőnök (1975–2001);

Szabolics Imre (1959–2019)
fizika-kémia-informatika szakos középiskolai tanár, fizika, kémia és informatika tanár, osztályfőnök (1988 - 2019); (Posztumusz Örökös Tag 2019-től);

Szalai Zoltán (1919–1995)
festőművész, rajztanár (1958–1980), „A kockától az aktig” című rajzpedagógiai alapmű szerzője;

Szócska Dezsőné („Ida néni”) (?–199?)
a Dolgozók Esti Tagozatának adminisztrátora (?–1992/?/) (posztumusz tiszteletbeli tagság);

Szőnyi József (1906–93)
ötvösművész (1938–73 ötvös szaktanár, 1951–73 az ötvös szakosztály vezetője);

Tulipán László (1943–2007)
grafikusművész, rajztanár (?–2007);

dr. Turchányi Ágota (1921–2009)
magyar és latin szakos középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom tanár, osztályfőnök (1949–1981/?/);

Ujváry Lajos (1925–2006)
Munkácsy-díjas (2005) festőművész, rajztanár (1952–1985);

Virág Imréné („Ida néni”) (?–200?)
portás (?–2006/?/) (tiszteletbeli tagság);

Viski Balás László (1909–1964)
festőművész, díszlettervező, rajztanár (1949–1964);

dr. Zajtay Ervin (??)
német, francia, angol és orosz szakos középiskolai tanár, az angol és orosz nyelv tanára, osztályfőnök (1949–1967);

Zala Tibor (1920–2004)
kétszeres Munkácsy-díjas (1957, 1964) grafikusművész, grafikus szaktanár, igazgató (1962–1980);

Zombori Jánosné (??)
magyar és könyvtár szakos középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom tanár, osztályfőnök (1955–?);


FELHÍVÁS

SEGÍTSÉGET KÉRÜNK A
NÉVSOR BŐVÍTÉSÉHEZ, AZ ADATOK PONTOSÍTÁSÁHOZ!

Tantestületünk felejthetetlen emlékű tagjainak posztumusz-névsorát évről-évre folyamatosan bővíteni szeretnénk, így akinek a neve néhai nagyjaink közül most ebből a felsorolásból véletlenül kimaradt, az természetesen később még bekerülhet az Örökös Tagok közé.

A névsor bővítéséhez nagyon várjuk egykori diákjaink és tanáraink személyi javaslatait, amelyeket levélben a Kisképző címére, a Közalkalmazotti Tanács (KT) részére lehet beküldeni, vagy elektronikus levélben a salamon.gabor@kiskepzo.hu címre. Tisztelettel kérjük, hogy a javasolt személy nevén kívül lehetőleg még az alábbiakra térjenek ki: születési év, halálozás éve, mettől-meddig és mit tanított a „Kisképzőben”.

Mivel a személyi adatok tekintetében–bármilyen meglepő–az iskolában szinte egyáltalán nincsenek már használható dokumentumok, vagy ha mégis, azok többnyire hiányosak, megbízhatatlanok, azt is kérjük az egykori „kisképzősöktől”, hogy aki tudja, pontosítsa a fenti posztumusz-névsor adatait a KT-nak küldött levélben vagy elektronikus levélben!

A Közalkalmazotti Tanács nevében a javaslatokat és pontosításokat előre is köszönjük!


MAGYARÁZAT

A nevek után a születés és a halálozás évszáma, a sorok végén az iskolánkban való tanítás első („kezdő”) és utolsó („befejező”) éve szerepel. (Ha a kezdő évnél két évszám szerepel tört jellel elválasztva, akkor az első a tényleges tanítás megkezdésére /pl. óraadói státuszban/, a második a hivatalos tanári kinevezés évére utal. Ha a befejező évnél szerepel két évszám tört jellel elválasztva, akkor az első a „hivatalos”, a második a tényleges vagy végleges nyugdíjba vonulás évét jelenti.) A kérdőjelek hiányzó vagy bizonytalan adatokra utalnak. Ezek „feloldásához” elsősorban az érintettek, illetve rokonaik, barátaik, ismerőseik, továbbá egykori diákjaink és tanáraink segítségét kérjük. Hiánypótló információikat, pontosításaikat előre is köszönjük!

KISKÉPZŐ OKTHXBY