a tanári kar

a 2022/2023-as tanév
tantestületi névsora

az igazgatóság tagjai

Szűcs Tiborigazgató
Kecskés Krisztinaművészeti igazgatóhelyettes, Ferenczy Noémi-díjas művésztanár, üvegműves szak, a Török Pál utcaiak Művészetoktatási Alapítvány kuratóriumának tagja
Mogyorósi Csillaközismereti intézményvezető helyettes, angol, német, olasz szakos mestertanár, köznevelési szakértő

titkárság

Frank Zsuzsanna iskolatitkár
Salamon Anitaiskolatitkár, e-napló, adatvédelmi felelős (adatvedelem@kiskepzo.hu)

A Közalkalmazotti Tanács tagjai

Salamon Gábor elnök
Makáryné Fodor Éva
Sárközi Róbert

A 2022/2023-as tanévben aktív oktatói munkát végző kollégák

A

Albert Ágnes olasztanár

B

Bara Adriánangoltanár
Baráth Sándorrajztanár, a Szakszervezeti Tanács képviselője
Bihari Kristófművésztanár, üvegműves szak, szakosztályvezető

Cs

Csala Zsuzsannaművésztanár, üveg szak

D

Debreczeni Zoltánszaktanár, mozgókép- és animációkészítő szak
Domián Gyularajztanár

E, É

Elek Anitarajztanár, | honlap↗

F

Fejér Jánosművésztanár, fotográfia szak
Funták Gyulatérábrázolási rendszerek- és rajztanár

G

Gál András Munkácsy-díjas festőművész, rajztanár | honlap↗
Gál Tibortörténelemtanár
Geist Józseftestnevelő tanár
Gieth Ildikómatematikatanár
Gspann Zsuzsaművésztanár, textil szak | válogatás a munkáiból↗
Győri Anitaművésztanár, kerámia szak

H

Haba Erikaművésztanár, üveg szak
Haber SzilviaFerenczy Noémi-díjas művésztanár, kerámia szak, szakosztályvezető
Hajdú KingaMunkácsy-díjas művésztanár, festő szak, rajztanár
Halter Andrásművészettörténet-tanár, a Diákönkormányzat munkáját segítő tanár
Horváth Anikóművésztanár, divat-stílus szak

I

Imre Mariannrajztanár

J

Jakatics-Szabó Veronikafestőművész, rajztanár, az előkészítő tanfolyam vezetője
Jávor-Velki Lucaének-zene tanár

K

Kaintz Reginaművésztanár, ötvös szak | honlap↗
Karattur Katalinművésztanár, divat-stílus szak, bőr szak, rajztanár | honlap↗
Kasza Györgyiangoltanár
Kazinczy Tamásmagyar nyelv és irodalom, erkölcstan tanár
Kecskés Krisztinaművészeti igazgatóhelyettes, Ferenczy Noémi-díjas művésztanár, üvegműves szak, a Török Pál utcaiak Művészetoktatási Alapítvány kuratóriumának tagja
Kiss Andreaangol- és olasztanár
Kiss KatalinFerenczy Noémi-díjas művésztanár, mesterpedagógus, textilműves szak, szakosztályvezető | honlap↗
Klier Veronikatestnevelő tanár
Kotormán Ábelművésztanár, szobrász szak
Kovách Gergőművésztanár, szobrász szak
Kovács Juditmagyar nyelv és irodalom tanár, mozgókép és médiaismeret tanár, a Társadalomtudományi Tanári Munkaközösség vezetője
Kun Máriakomplex természetismeret, biológia- és földrajztanár
Kutasi Miklósműhelytechnikus
Kutasi Tündeművésztanár, szakosztályvezető, szobrász szak, rajztanár

L

Lublóy Zoltánművésztanár, rajztanár
Lukács Mihályfotóművész, óraadó művésztanár, fotográfia szak

M

Makáryné Fodor Évaművésztanár, fotográfia szak, szakosztályvezető
Makó Zoltántestnevelő tanár, aikido
Makói Juhász Istvánművésztanár, festő szak, rajztanár | honlap↗
Mogyorósi Csillaközismereti intézményvezető helyettes, angol, német, olasz szakos mestertanár, köznevelési szakértő
Molnár Zoltánművésztanár, fotográfia szak | honlap↗
Móra Ágotakeramikusművész szaktanár, kerámia szak

N

Nagy Barbaraművészettörténet-tanár, a Török Pál utcaiak Művészetoktatási Alapítvány kuratóriumának tagja
Nagy Júliaművésztanár, divat-stílus szak, szakosztályvezető
Nikázy Gusztávgrafikus, szaktanár, grafika és mozgókép- és animációkészítő szak | honlap↗

O

Orr Andrásrajztanár, a Rajz Munkaközösség vezetője | honlap↗
Ozorai Ágneskönyvtáros tanár, angoltanár, az Osztályfőnökök Munkaközösségének vezetője

P

Pál CsabaMunkácsy-díjas grafikusművész, művésztanár, szakosztályvezető, grafika szak | honlap↗
Papp Dávidangoltanár
Papp Katalin Tündemagyar nyelv és irodalom tanár
Pavelcze Istvánmatematika-, és fizikatanár

R

Rakovszky Istvánmagyartanár, könyvtárvezető
Rittgasser Istvánművésztanár, mozgókép- és animációkészítő szak, szakosztályvezető (2017–), a Szakosztályvezetői Munkaközösség vezetője

S

Salamon Gábortörténelemtanár, a Közalkalmazotti Tanács tagja
Sánta Eszterművésztanár, divat-stílus szak
Sárközi Róbert művésztanár, mesterpedagógus, grafika szak, a Magyar Képzőművészet Egyetem gyakorlatvezető mentortanára
Sármán Nóraművésztanár, textilműves szak | honlap↗
Sikó Dezsőfizikatanár
Somogyi Lauraművésztanár, térábrázolási rendszerek, festő szak, rajztanár

Sz

Szabolics Gergelydigitális kultúra tanár
Szabolics Imrekémia- és fizikatanár, a Természettudományi Munkaközösség vezetője
Szabó Ádámművésztanár, szobrász szak
Szalai Attilaművésztanár, rajztanár, festő szak
Szarka Juditmagyar nyelv és irodalom tanár
Szenteczki Csabaművésztanár, grafika szak
Szilágyi Katamatematika tanár, mentálhigénés szakember, gyermekvédelmi felelős
Szilos Andrásművésztanár, ötvös szak, szakosztályvezető (2017–), a Felnőttoktatási Tanári Munkaközösség vezetője | honlap↗
Szőke Gáspárművésztanár, festő szak, szakosztályvezető (2020–) | honlap↗
Sztefanu Marina grafikusművész, képzőművész-tanár, szaktanár, mozgókép- és animációkészítő szak | honlap↗
Szűcs Tiboriskolaigazgató

T

Tordai Mártaművésztanár, ötvös szak, a Képző-és Iparművészeti Munkaközösség vezetője
Tóth Tímearajztanár
Tóth ZsoltFerenczy Noémi-díjas művésztanár, grafika szak | válogatás munkáiból •

V

Városi Ferencművésztanár, ötvös szak, rajztanár, szakosztályvezető (2013–2017)
Verpeléti Anna Petraművészettörténet- és némettanár, az Idegen nyelvi, reál és testnevelés munkaközösség vezetője
Viktor Irénangol-, biológia- és földrajztanár

Zs

Zsin Juditszobrászművész, rajztanár

A 2022/2023-as tanévben aktív oktatói munkát nem végző kollégák

Bede Annamatematikatanár, gyermek- és ifjúságvédelmi munkatárs
Imrei Boglárkaművésztanár, ötvös szak
Kosztolányi Anitamagyar nyelv és irodalom tanár, a Török Pál utcaiak Művészetoktatási Alapítvány kuratóriumának elnöke
Hlavács Viktorötvös szak, rajztanár
Kovács Mónikatextilművész, szaktanár, textil szak | honlap↗
Sipos Eszterfestőművész, rajztanár | honlap↗
Szabó Franciskafestőművész, rajztanár | honlap↗
Mácsai-Takács Barbara szaktanár, mozgókép- és animációkészítő szak | honlap↗
Tóth Árpádének-zene tanár
Valker Szilviaangoltanár

KISKÉPZŐ OKTHXBY