rajz-vizuális tehetséggondozó program

általános iskolásoknak

Kiket várunk?

A tanfolyamot 6-8. osztályos általános iskolai tanulók részére hirdetjük. A foglalkozások célja a vizuális kreativitás fejlesztése és a látvány utáni rajzolás alapjainak megismertetése különböző feladatokon keresztül. Mivel tehetséggondozó programunk mérsékelt díjú vagy térítésmentes, ezért rászorultsági alapon a nehéz anyagi körülmények közt élő családok gyermekei vehetnek részt a programban.


Mikor van a tanfolyam? 

2017. szeptember 25-től 2018. február közepéig, a pályaalkalmassági felvételi fordulóig tart, majd a felvételi folyamat lezajlása után 2018. március második hetében újra indulnak a csoportok.

A résztvevők szeptember 25-től bármelyik hétköznapon heti egy alkalommal (4×40 perces foglakozásokon) vesznek részt.

A foglalkozások hétfőtől péntekig, 15:15-18:15-ig tartanak.

A tanfolyamról való hiányzást a következő hetekben, bármelyik napon lehet pótolni (egy másik csoportban), tehát a pótló héten két alaklommal jöhet a diák rajzolni.

Az iskolai szünetek idején az előkészítő is szünetel.


Hogyan kérvényezhető a programba való felvétel?

Térítésmentesen vehetnek részt azok a gyermekek, amelyek esetében a család összjövedelme nem haladja meg az egy háztartásban élők alapján megállapított létminimum összegét. Ennek megállapításához csatolni kell az egy háztartásban élők jövedelemigazolását, illetve a család tagjainak számát, gyermekek esetén az életkort.

Térítésmentesen vehet részt minden olyan gyermek, amelyet a területi jegyző védelembe vett. Ebben az esetben csak ennek a dokumentumnak a benyújtása szükséges.

50%-kal mérsékelt tandíj ellenében vehetnek részt azok a diákok, akik a fent leírt csoportba nem tartoznak, de egyéb szociális vagy anyagi okokból kérvényezik a tandíj csökkentését. Ennek megállapításához csatolni kell az egy háztartásban élők jövedelemigazolását, illetve a család tagjainak számát, gyermekek esetén az életkort. (a teljes árú tandíjról itt tájékozódhat.)

A kérelmeket 2017. október 13-ig lehet benyújtani, amelyet az iskolavezetés október 30-ig bírál el. A szülőket e-mailben értesítjük a kérelem elbírálásáról.


Mire lesz szükség a tanfolyamon?

A résztvevők maguk szerzik be rajzeszközeiket.

Szükséges:

  • A/3 rajztábla,
  • ugyanilyen méretű rajzlap,
  • B-s, 2B-s vagy még puhább ceruzák és radír,
  • A/3-as rajzlap,
  • rögzítő csipesz
  • jegyzetfüzet.

Színes technikákhoz:

  • színes pasztellkréta és/vagy
  • vízfesték, ecsetek, ecsettál.

jelentkezés és beiratkozás

Jelentkezés, szülői tájékoztató és beiratkozás 2017. szeptember 20-án szerdán 16:00-kor a 2-es teremben. Ezen az alkalmon jelölhetik meg, mely napon kívánnak gyermekeik részt venni a foglalkozáson.


Ha további kérdésem van, kit kereshetek?

A tanfolyamot Sinkó István (sinko.istvan@kiskepzo.hu) tanár úr  szervezi.
A kérelmeket az Igazgatóság bírálja el, ezzel kapcsolatban Kecskés Krisztina (gyakvezeto@kiskepzo.hu) művészeti igazgatóhelyettest kel keresni.

KISKÉPZŐ OKTHXBY