Kedves jelentkezők, kedves szülők!

A rajz-vizuális tehetséggondozó program csoportjai megteltek!
Új jelentkezőket a nappali felvételi folyamat befejeztéig nem tudunk fogadni!

rajz-vizuális tehetséggondozó program

általános iskolásoknak

Kiket várunk?

A tanfolyamot 7-8. osztályos általános iskolai tanulók részére hirdetjük. A foglalkozások célja a vizuális kreativitás fejlesztése és a látvány utáni rajzolás alapjainak megismertetése különböző feladatokon keresztül. Mivel tehetséggondozó programunk mérsékelt díjú vagy térítésmentes, ezért rászorultsági alapon a nehéz anyagi körülmények közt élő családok gyermekei vehetnek részt a programban.


Mikor van a tanfolyam? 

A tanfolyamot két szakaszban szervezzük.
Az első szakasz a pályaalkalmassági felvételi fordulóig tart.
A masodik szakaszban, a felvételi folyamat lezajlása után, újra indulnak csoportok.

A tanfolyam 2018. szeptember 24-től 2019. február 16-ig tart.

A résztvevők szeptember 24-től bármelyik hétköznapon heti egy alkalommal (4×40 perces foglakozásokon) vesznek részt.

A foglalkozások a hét minden munkanapján 15:00-18:00-ig, szombat délelőtt 10:00-13:00-ig tartanak.

A tanfolyamról való hiányzást a következő hetekben, bármelyik napon lehet pótolni (a másik csoportban), tehát a pótló héten két alkalommal jöhet a diák rajzolni.

Az iskolai szünetek idején az előkészítő is szünetel.


Hogyan kérvényezhető a programba való felvétel?

Térítésmentesen vehetnek részt azok a gyermekek, amelyek esetében a család összjövedelme nem haladja meg az egy háztartásban élők alapján megállapított létminimum összegét. Ennek megállapításához csatolni kell az egy háztartásban élők jövedelemigazolását, illetve a család tagjainak számát, gyermekek esetén az életkort.

Térítésmentesen vehet részt minden olyan gyermek, amelyet a területi jegyző védelembe vett. Ebben az esetben csak ennek a dokumentumnak a benyújtása szükséges.

50%-kal mérsékelt tandíj ellenében vehetnek részt azok a diákok, akik a fent leírt csoportba nem tartoznak, de egyéb szociális vagy anyagi okokból kérvényezik a tandíj csökkentését. Ennek megállapításához csatolni kell az egy háztartásban élők jövedelemigazolását, illetve a család tagjainak számát, gyermekek esetén az életkort. (a teljes árú tandíjról itt tájékozódhat.)

Azoknak a tanulóknak, akik a tanfolyam első szakaszában már kaptak mentességet, az adott tanév második félévére szóló mentességért már nem kell új kérvényt benyújtani! A mentességi jogosultság az adott tanévre szól, a következő tanévben azt újra kérvényezni kell! Egyéb esetben a szülőket e-mailben értesítjük a kérelem elbírálásáról.


Mire lesz szükség a tanfolyamon?

A résztvevők maguk szerzik be rajzeszközeiket.

Szükséges:

  • A/3 rajztábla,
  • ugyanilyen méretű rajzlap,
  • B-s, 2B-s vagy még puhább ceruzák és radír,
  • A/3-as rajzlap,
  • rögzítő csipesz
  • jegyzetfüzet.

Színes technikákhoz:

  • színes pasztellkréta és/vagy
  • vízfesték, ecsetek, ecsettál.

jelentkezés és beiratkozás

A tanfolyamra külön jelentkezés nem szükséges!

A szeptember 19-i beiratkozást követően a választott napon és időpontban az iskola portájánál várjuk a tanulókat, ahonnan az adott nap csoportvezető tanára kíséri fel őket a rajztermekbe.

Kérjük, hozzanak magukkal rajzfelszerelést és a kinyomtatott, kitöltött letölthető jelentkezési lapot!


Ha további kérdésem van, kit kereshetek?

A tanfolyamot Sinkó István (sinko.istvan@kiskepzo.hu) tanár úr  szervezi.
A kérelmeket az Igazgatóság bírálja el, a szükséges dokumentumokat Kecskés Krisztina gyakorlati oktatásvezetőnek kell elküldeni 2018. szeptember 30-ig.

KISKÉPZŐ OKTHXBY