Az öt művészeti egyetem összefogásával létrejött UNI-V-ARTS Konzorcium 2,896 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című projekt végrehajtására. A projekt keretében országos szinten megújításra kerül a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertana, bővül művészeti eszköztáruk. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem, mint Konzorciumvezető örömmel értesíti a magyar pedagógus társadalmat, hogy az
EFOP-3.2.6-16-2016-00001
azonosítószámú

A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben

című projekt keretében kidolgozásra került számos művészeti oktatásmódszertani dokumentum, amelyek letölthetők erről a honlapról a lenti linkekről.

A dokumentumok felhasználásához sok sikert kívánunk.

Szívesen vesszük szakmai észrevételeiket,
továbbfejlesztési javaslataikat az alábbi e-mail címen:

Kollegiális üdvözlettel, Szűcs Tibor
(szucs.tibor@kiskepzo.hu)
szakmai vezető
letölthető dokumentumok:
módszertani dokumentumok

tájékoztatás és nyilvánosság
EFOP-3.2.6 Konferencia Meghívó – 2019. 12. 17.
EFOP-3.2.6 Konferencia Meghívó – 2019. 05. 30.
EFOP-3.2.6 Konferencia Meghívó – 2019. 03. 28.
EFOP-3.2.6 Tájékoztató Brosúra
EFOP-3.2.6 Nyitórendezvény Meghívó
EFOP-3.2.6 Felhívás
Sajtóközlemény

Művészeti Mérőeszköz Fejlesztés:
Megalapozó Tanulmány
Szakmai Koncepció

Kisfilm:
S.M.ART Művészeti mérőeszköz a tanulásfejlesztés szolgálatában
S.M.ART művészeti mérőeszköz kisiskolások tanítóinak
S.M.ART művészeti mérőeszköz a tanulók megismeréséhez vezető út
S.M.ART művészeti mérőeszköz (továbbképzési tájékoztató)

Szakcikk:
Művészeti diagnosztika az OxIPO-modell aspektusából
Művészeti diagnosztikai eszközök a művészettel nevelés szolgálatában
S.M.ART – Kisiskolások kognitív képességeinek feltérképezése művészeti tevékenységbe ágyazott módon
„A tanulók megismerése művészeti mérőeszközökkel” című 2019. decemberi workshop tapasztalatai

Pszichometria:
Irodalom
Képzőművészet
Táncművészet
Zeneművészet

Hír – 2019. január
Hír – 2019. február
Hír – 2019. március
Hír – 2019. április
Hír – 2019. május
Hír – 2019. június
Hír – 2019. július
Hír – 2019. augusztus
Hír – 2019. szeptember
Hír – 2019. október
Hír – 2019. november
Hír – 2020. február

Mérőeszköz – Irodalom
Mérőeszköz – Képzőművészet
Mérőeszköz – Táncművészet
Mérőeszköz – Zeneművészet

konzorciumi partnereink tájékoztató oldalai:
SAJTÓKÖZLEMÉNY - Minden hír - Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása

Magyar Táncművészeti Főiskola
köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása - szakmai beszámolók

MOME - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem - Hírek

SZFE - SZÍNHÁZ - ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM


2018. 01. 16.

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI MEGÚJÍTÁSA

A UNI-V-ARTS Konzorcium tagjai: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem.

A Konzorcium Támogatási Kérelmet nyújtott be az „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” - EFOP-3.2.6-16 Felhívásra, amely pozitív elbírálásban részesült.

A 2,896 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés célja:
A köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása és művészeti eszköztárának bővítése a méltányos és minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint a köznevelés eredményességének, hatékonyságának erősítése érdekében.

A projekt elemei:

  1. a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása
  2. a pedagógusok felkészítése az új módszertan adaptálására;
  3. a művészetpedagógiai munka támogatása;
  4. a köznevelési intézmények hálózatosodásának támogatása;
  5. a köznevelési intézmények művészeti eszköztárának megújítása.

A projekt keretében a művészeti egyetemek szaktudásának felhasználásával, illetve számos más művész és pedagógus bevonásával kidolgozásra kerülnek új képzési módszertanok, művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programok, tananyagok, módszertani segédletek, tanórán kívüli programok.
A 2020. február 14-ig tartó projekt országos hatókörű: legalább 450 köznevelési intézményben próbálják ki a módszertant, legalább 1000 pedagógus vesz részt képzésben, és legalább 1000 művészetpedagógiai munkát támogató program kerül lebonyolításra.
A fejlesztés eredményeként legalább 300 intézmény fogja alkalmazni az új képzési módszertant.

Az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 azonosítószámú projekt 100%-os támogatással valósul meg, a támogatás összege: 2.896.295.300 Ft.

Telefonon nyújt további tájékoztatást: Szűcs Tibor szakmai vezető: 06-1-217-6833